Logo Gmina Sobienie-Jeziory

News

News zdjęcie id 393

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY I NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

15.02.2017

 

 

 

 

PUNKT INFORMACYJNO- KONSULTACYJNY

Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16A,  budynek C,
(lokal w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sobieniach-Jeziorach)
tel. 25/ 685 80 69

 • Masz problem z alkoholem lub narkotykami?
 • Podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby?
 • Jesteś uwikłany w przemoc domową?
 • Potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej lub osobistej?

Zapraszamy do korzystania  z BEZPŁATNEJ pomocy specjalistów :
   - Terapeuty ds. uzależnień
   - Psychologa klinicznego

Celem działalności konsultantów PIK jest:
  - wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
  - udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych i socjalnych,
  - motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,
  - inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
  - prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących,
  - udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
  - stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy,
  - prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej spraw związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy,

 

Harmonogram pracy specjalistów:

Specjalista

Imię i nazwisko

Dni i godziny pracy

Terapeuta ds. uzależnień

Mieczysław Moch

w 2 i 4 środę miesiąca
godz. 16.00 – 18.00 

Psycholog kliniczny

Jerzy Jechalski

w każdy czwartek miesiąca
godz. 16.00 – 17.30

Ważna informacja:
   *Przed spotkaniem prosimy skontaktować się osobiście lub telefonicznie w celu ustalenia terminu i godziny.

 

Zapewniamy pełną dyskrecję i indywidualne podejście do każdej osoby szukającej pomocy!

 

 


 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Sobienie-Jeziory:

Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16A,  budynek C,
(lokal w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sobieniach-Jeziorach)
wtorek godz.  8.00– 12.00
czwartek godz.  8.00 – 12.00

 

Kto może otrzymać nieodpłatną pomoc prawną?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdemu w przypadku wystąpienia zagrożenia katastrofą naturalną, awarią techniczną czy klęską żywiołową.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika
  z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Czy udzielana pomoc prawna obejmuje również występowanie przed sądem?

Osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej nie pełnią funkcji pełnomocnika przed sądem. Udzielają natomiast informacji w zakresie ewentualnego uprawnienia do przyznania pełnomocnika z urzędu lub sporządzają projekt pisma o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Stanisław Zygmunt Wirtek</strong></p>

Stanisław Zygmunt Wirtek

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 9.00-17.00,
wtorek - piątek 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

marzec 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.