Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 17345
W sumie: 164475

Ciekawe miejsca

Architekturę i budownictwo sakralne reprezentują zespoły kościołów w Sobieniach-Jeziorach i Warszawicach. Murowany kościół par. p.w. Wszystkich Świętych w Sobieniach Jeziorach, należy do niewielkich budowli
z charakterystyczną dość wysoką wieżą z wielostopniowymi skarpami w narożach. Kościół ten jest ważnym akcentem architektonicznym w zabudowie miejscowości. Cmentarz parafialny w Sobieniach Jeziorach założony został na planie trapezu i ogrodzony murem z dużych łupanych kamieni polnych. Posiada nieregularny układ alejek i zabytkowy drzewostan, m.in.: kasztanowce białe, lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, a z iglaków sosny pospolite. Znajdują się tu mogiły żołnierzy polskich poległych 26 sierpnia 1944 roku, jedna zbiorowa i druga pojedyncza - oficera Kazimierza Świgonia.

Szczególną wartość w krajobrazie kulturowym prawobrzeżnego Mazowsza, posiada drewniany kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela w Warszawicach. Należy do jednych z niewielu drewnianych obiektów sakralnych, jakie przetrwały do naszych czasów. Został wzniesiony z zastosowaniem kostrukcji zrębowej i oszalowany deskami w układzie pionowym. Jego program użytkowy, a także związany z tym ściśle plan oraz układ przestrzenny, wywodzą się ze średniowiecza. Jest świetnym przykładem zachowywania tradycji w budownictwie drewnianym, zawsze bardziej konserwatywnym od murowanego, gdzie wypracowane formy utrzymywały się przez stulecia. W lewym bocznym ołtarzu z XIXw. znajduje się cenna rzeźba gotycka Madonny z Dzieciątkiem, pochodząca z lat ok. 1370-1380. Na belce tęczy umieszczony jest krucyfiks z 1 poł. XVIII wieku. Zabytkiem jest również murowana dzwonnica z początku XX w. Na cmentarzu znajdują się m.in. nagrobki z 1842 roku oraz mogiły żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, poległych w walkach na Kępie Radwankowskiej w dniach 23-26 sierpnia 1944 r.

W miejscowości Warszawice natrafiono na ślady dużego cmentarzyska grobów kloszowych z okresu kultury łużyckiej. W 1476 r. dziedzicami wsi byli z nadania Konrada II, Paweł Warszewicki, mówca, wierszopis i sekretarz królewski, oraz Stanisław Warszewicki, teolog, wychowawca Zygmunta III Wazy, jeden z organizatorów Akademii Wileńskiej.

Z założeń rezydencjonalnych na terenie gminy, zachował się zespół pałacowy w Sobieniach Szlacheckich, który w II poł. XVIII w. należał do Jacka Jezierskiego oraz zespół dworski w Siedzowie. Architektura pałacu w Sobieniach Szlacheckich utrzymuje się w konwencji dziewiętnastowiecznych budowli rezydencjonalnych, realizowanych w tej części Mazowsza. Pałac został wzniesiony na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, nakryty dachem czterospadowym. Elewacje otynkowane z wydatnym gzymsem podokapowym i skromniejszym kordonowym, dekoracyjnymi obramieniami okien oraz głównym akcentem reprezentacyjności, jakim jest ryzalit środkowy
z czterokolumnowym portykiem, nad którym balkon. Przy pałacu niezbyt dobrze zachowane budynki folwarczne oraz park o układzie swobodnym z dominującymi drzewami liściastymi.

Dwór Daszewskich w Siedzowie z drewnianym, parterowym dworem murowanym piętrowym korpusem bocznym, posiada cechy typowej siedziby ziemiańskiej. Wokół dworu rozciąga się parko układzie swobodnym, gdzie istotnymi elementami kompozycyjnymi są: aleje, szpalery i stawy. Wśród starodrzewia dominują nasadzenia: jesionów wyniosłych, lip drobnolistnych, klonów pospolitych, kasztanowców białych, dębów szypułkowych a z iglaków występują: świerki pospolite, modrzewie i sosny czarne. Wyraźnym akcentem przestrzennym w założeniu parkowym jest dobrze zachowana, okazała aleja kasztanowcowa. Zachował się tutaj również spichlerz drewniany z 1626 roku.

Z licznych niegdyś na tym terenie zabytków techniki, jak: młyny, wiatraki, kuźnie, do dnia dzisiejszego zachowało się niewiele. Unikatowym obiektem w tej grupie zabytków jest wiatrak koźlak w Sobieniach Kiełczewskich. Datowany na ok. 1830 r., zliczany jest do najstarszych zabytków drewnianych prawobrzeżnego Mazowsza. Wzniesiony na rzucie prostokąta zbliżonego do kwadratu, trójkondygnacyjny, osadzony na potężnych podwalinach w kształcie równoramiennego krzyża. Ściany budynku konstrukcji słupowo - ramowej, oszalowane deskami w układzie pionowym. Wewnątrz zachowały się sprawne oryginalne urządzenia do obłuskiwania i mielenia zboża oraz odsiewacze do czyszczenia mąki.

Na terenie gminy, na przestrzeni dziejów, miało miejsce wiele bitew i walknarodowowyzwoleńczych. Niektóre z nich zostały upamiętnione. Skromny, ale wymowny obelisk z tablicą iskrypcyjną poświęcony poległym powstańcom 1863 roku, został wzniesiony w Nowym Zambrzykowie. 

Ku czci poległych żołnierzy oraz mieszkańców gminy Sobienie Jeziory, w czasie II wojny światowej, wzniesiono na placu rynkowym w Sobieniach Jeziorach pomnik z wyrytą inskrypcją.

Olbrzymi granitowy głaz z tablicą inskrypcyjną ustawiono w Radwankowie Szlacheckim. Upamiętnia on walkę 3 batalionu2 pułku I Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki I Armii WP z wojskami niemieckimi, jaka została stoczona 26 sierpnia 1944 r. Oddaje cześć kiludziesięciu poległym, w tym jego dowódcy mjr J. Rembezie.

Na terenie gminy występują liczne kapliczki, figury i krzyże przydrożne, datowane od XIXdo lat 40 - XX wieku. Do najokazalszych obiektów w tej grupie, należy murowana, kubaturowa kapliczka w miejscowości Dziecinów. Dość często spotykamy kapliczki jedno - lub wielokondygnacjowe w formie słupów bądź filarów z wnękami na przedstawienia świętych, np. murowana kapliczka z Sobień Szlacheckich datowana na 1904 rok czy kapliczka murowana z czerwonej cegły przy ul. Piwonińskiej w Sobieniach Jeziorach o oryginalnej trójkondygnacyjnej formie z dwoma górnymi kondygnacjami na planie koła. Figury reprezentuje rzadko spotykany posąg z przedstawieniem „Chrystusa Ubiczowanego” na wysokiej kolumnie ustawionej przy drodze Sobienie Biskupie - Warszawice i opatrzonej datą 1844 r. Cenną drewnianą rzeźbą jest też przedstawienie św. Jana Nepomucena z dawnej drewnianej kapliczki w Radwankowie Szlacheckim, dzisiaj umieszczonym w przeszklonym wnętrzu kapliczki w Dziecinowie.

Najliczniej występują krzyże przydrożne, wykonane z różnych materiałów. Często występują duże krzyże monumentalne, jak np.: granitowy krzyż w Warszawicach w pobliżu kościoła par., z 1926 roku. Do unikatowych już dziś obiektów należą krzyże drewniane, niekiedy z dekoracyjnymi detalami, np. w miejscowości Sobienie Biskupie, datowany na pocz. XX wieku.

Gmina Sobienie-Jeziory jest terenem interesującym pod względem historycznym i kulturowym. Znajduje się tutaj wiele cennych zabytków, miejsc pamięci narodowej, kapliczek, figur i krzyży przydrożnych. Bogactwo kulturowe w połączeniu z walorami przyrodniczymi stanowi o atrakcyjności tego obszaru pod względem rekreacyjnym i może być wykorzystywane w promocji walorów turystycznych gminy.

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Stanisław Zygmunt Wirtek</strong></p>

Stanisław Zygmunt Wirtek

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 
godz. 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

czerwiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.