Logo Gmina Sobienie-Jeziory

Dowody osobiste

bud. B, pok. nr 1, tel. 25 685 80 90 wew. 39

Wydawanie dowodów osobistych

I. Podstawa prawna.

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 167,
   poz. 1113 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego praz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
  ( Dz. U. z 2015 r. poz. 212)

II. Wykaz niezbędnych dokumentów

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego, wypełniony wielkimi literami, kolorem czarnym lub niebieskim

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej

 • wniosek  składa osobiście osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego,
 • za osobę małoletnią, której do ukończenia 18 roku życia pozostało więcej niż 30 dni, wniosek składa jeden rodziców lub opiekun prawny,
 • za osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską lub opiekuna prawnego, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
 • za osobę ubezwłasnowolnioną częściowo, wniosek składa kurator.

2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlająca w sposób niebudzący wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

3. Dotychczasowy dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby – do wglądu.

III. Termin  i miejsce złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

1. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego składa się co najmniej  30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego w wybranym przez wnioskodawcę organie gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek  nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

3.   Niezwłocznie w przypadku:

 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym;
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego;
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

IV. Tryb odbioru dowodu osobistego.

 1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu, w którym został złożony wniosek, składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego.
 • dowód osobisty wydany osobie  nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic lub opiekun prawny,
 • dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic lub kurator.

V. Zgłoszenie utraty, uszkodzenia  i unieważnienie dowodu osobistego.

 1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie, osobiście organowi dowolnej gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w dowolnej placówce konsularnej RP poza granicami kraju. Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem zgłoszenia.
 2. Z urzędu, unieważnienie dowodu osobistego następuje po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym.

Sprawdź status twojego dowodu osobistego na stronie: https://obywatel.gov.pl/

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Stanisław Zygmunt Wirtek</strong></p>

Stanisław Zygmunt Wirtek

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 9.00-17.00,
wtorek - piątek 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

marzec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.