Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 68
W sumie: 124962

Ochrona środowiska

bud. A, pok. nr 5, tel. 25 685 80 90 wew. 42

 

Deklaracja o wymianie źródeł ciepła przekazywana w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę

 

Obowiązki mieszkańców wynikające z Programu Ochrony Powietrza

 

 

Nowe zasady usuwania drzew od 17 czerwca 2017r.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074),
od dnia 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zasad usuwania drzew z terenów niebędących lasem.

Najważniejsze zmiany:

Nie wymaga zezwolenia usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości  5 cm, nie  przekracza:

 1. 80  cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50   cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

 • W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości może usunąć drzewa nieprzekraczające wyżej podanych obwodów bez zezwolenia (o ile nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków).
 • Jeśli obwód drzewa jest większy niż wyżej podane wartości – to konieczne jest uzyskanie zezwolenia lub zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do Urzędu Gminy.
 • Obowiązek zgłoszenia dotyczy wyłącznie osób fizycznych, które usuwają drzewa na cele niezwiązane
  z prowadzeniem działalności gospodarczej
  .

Po dokonaniu zgłoszenia zostaną przeprowadzone oględziny w terminie 21 dni. Drzewo można będzie usunąć, jeżeli w terminie 14 dni od oględzin (liczy się data stempla pocztowego) nie zostanie wniesiony sprzeciw. W przypadku nieusunięcia drzew w terminie 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia. Usunięcie drzew bez zgłoszenia lub pomimo wniesionego sprzeciwu skutkować będzie karą, jak przy usunięciu drzewa bez wymaganego zezwolenia.

Na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązuje zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

Ponadto obowiązuje ochrona gatunkowa  roślin, zwierząt i grzybów. W stosunku do większości gatunków obowiązują zakazy dotyczące ich niszczenia. Ponadto zabronione jest niszczenie gniazd ptaków objętych ochroną (większość gatunków ptaków dziko występujących w Polsce objęta jest ochroną gatunkową), w szczególności w okresie
od 1 marca do 15 października.

 

Zmiany w zasadach usuwania drzew i krzewów

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134) zmieniły się zasady usuwania drzew i krzewów.

Od 1 stycznia 2017 r. nie wymaga się zezwolenia na usunięcie:

 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (niezależnie od obwodu drzewa lub powierzchni krzewu);
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

W pozostałych przypadkach, bez względu na cel usunięcia i formę własności gruntu, z którego jest usuwany;

 • Krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2;
 • Drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  - 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  - 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zmieniła się także wysokość opłat za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia oraz sposób ich naliczania. Stawka opłaty dla drzew wynosi 500 zł, a dla krzewów – 200 zł. Kwota opłaty za usunięcie drzewa jest ustalana poprzez mnożenie stawki opłaty i obwodu pnia wyrażonego w cm. Obwód do określenia opłaty będzie mierzony na wysokości 130 cm nad poziomem gruntu. W przypadku krzewów jest to mnożenie stawki opłaty i powierzchni krzewów w metrach kwadratowych.

Nowe przepisy o wycince nie dotyczą zieleni zabytkowej, rosnącej na terenie wpisanym do rejestru zabytków oraz drzewostanu leśnego. Nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów, zawarte w ustawie o ochronie przyrody, nie zwolnią z obowiązku uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie zmian w obrębie zieleni zabytkowej czy uzgodnienia z leśniczym warunków wycinki oraz właściwego ocechowania drewna w oparciu o przepisy ustawy o lasach.

Na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązuje zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody - tekst jednolity

 

 

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

 

 

► Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgłoszenie instalacji, która nie wymaga pozwolenia na budowę

Wójt gminy

Wójt Gminy
Sobienie-Jeziory
Kamil Choim

Przyjmuje w sprawie
skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 15.00-17.00.
Wójt przyjmuje interesantów
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

PYTANIA DO WÓJTA
 można kierować na adres e-mail: kchoim@gminasj.pl

 

 

Godziny pracy Urzędu:
pn. - godz. 9.00-17.00
wt.-pt. - godz. 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

A visit to this place gives everyone as many pleasant impressions as the best payout online casino canada gives its players with its games and payouts. New impressions and bright emotions from new places and games always have a positive effect on the good condition of people.

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.