Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2025
W sumie: 106485

Modernizacja i przebudowa dróg, transport

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warszawice - 2019r.

Koszt realizacji zadania: 637 369,03 zł

 • Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobienie Biskupie - 2019r.

Koszt realizacji zadania: 182 229,65 zł

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobienie-Jeziory - 2019r.

Koszt realizacji zadania: 192 688,02 zł

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymanowice Duże - 2018r.
  Koszt realizacji zadania: 332 641,82 zł

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2751W do Zuzanowa
  Inwestycja zrealizowana przez Powiat Otwocki przy wsparciu finansowym Gminy Sobienie-Jeziory w wysokości 200 000,00 zł

   
 • Przebudowa drogi gminnej w Sobieniach Szlacheckich - 2018r.
  Koszt realizacji zadania: 297 386,20 zł,
  w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 000,00 zł

 

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobienie Biskupie - 2018r.
  Koszt realizacji zadania - 206 869,46 zł

 • Modernizacja drogi gminnej w m. Sobienie Biskupie - 2017r.
  Koszt realizacji zadania: 114 666,75 zł,
  w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
  w wysokości 53 684,88 zł


   
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Gusin - 2017r.
  Koszt realizacji zadania: 360 480,37 zł

   
 • Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem na drogach położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory - 2017r.
  Koszt realizacji zadania: 168 880,00 zł
   
 • Przebudowa drogi gminnej Sobienie Biskupie - Warszawice - 2016r.
  Koszt realizacji zadania: 525 579,69 zł
   
 • Modernizacji drogi gminnej nr 270707W Sobienie Kiełczewskie Drugie - Sobienie Szlacheckie – Sobienie Biskupie - 2016r.
  Koszt realizacji zadania: 97 797,79 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 30 000,00 zł

   
 • Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Sobieniach-Jeziorach 2015r.
  Koszt realizacji zadania: 219 863,34 zł


   
 • Modernizacja drogi gminnej nr 270711W w m. Gusin 2015r.
  Koszt realizacji zadania: 80 700,30 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 30 000,00 zł

   
 • Przebudowa ulicy Partyzantów w Sobieniach-Jeziorach 2015r.
  Koszt realizacji zadania: 220 921,71 zł

   
 • Przebudowa ulicy Długiej w miejscowości Sobienie-Jeziory 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 179 966,12 zł

   
 • Przebudowa ulicy 1 Maja w miejscowości Sobienie-Jeziory 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 239 299,09 zł

   
 • Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Sobienie-Jeziory 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 259 268,21 zł

   
 • Remont chodnika przy ul. Garwolińskiej i zatoki parkingowej w Sobieniach-Jeziorach 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 85 924,71 zł

   
 • Modernizacja drogi gminnej nr 270711W w m. Wysoczyn 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 89 022,48 zł
  Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 53 000,00 zł

   
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Przydawki 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 361 348,71 zł

   
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Sobienie Szlacheckie 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 516 255,96 zł

   
 • Przebudowa drogi w miejscowości Sobienie Biskupie 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 397 892,16 zł

   
 • Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem na drogach położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 242 756,00 zł

   
 • Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej w 2013r. w wysokości 45 000,00 zł 

   
 • Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szymanowice Duże - 2013r.
  Koszt realizacji zadania: 223 382,15 zł

   
 • Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedzów - 2013r.
  Koszt realizacji zadania: 129 695,81 zł

   
 • Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Śniadków Dolny - 2013r.
  Koszt realizacji zadania: 183 075,29 zł

   
 • Przebudowa ulicy Cmentarnej i części ulicy Garwolińskiej w m. Sobienie-Jeziory - 2013r.
  Koszt realizacji zadania: 387 452,45 zł

   
 • Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem na drogach położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory - 2013r.
  Koszt realizacji zadania: 127 060,00 zł

   
 • Modernizacja drogi gminnej Nr 270711W w m. Gusin - 2013r.
  Koszt realizacji zadania: 118 387,50 zł
  Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50 000,00 zł

   
 • Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej w 2012r. w wysokości 40 000,00 zł

   
 • Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Warszawice - Radwanków Szlachecki w wysokości 80 000,00 zł - 2012r.
   
 • Przebudowa ulicy Kasztanowej w miejscowości Sobienie-Jeziory - 2012r.
  Koszt realizacji zadania: 505 169,47 zł

   
 • Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem na drogach położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory - 2012r.
  Koszt realizacji zadania: 102 951,00 zł

   
 • Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Sobienie-Jeziory - 2011r.
  Koszt realizacji zadania: 531 361,94 zł

   
 • Modernizacja drogi gminnej Szymanowice Duże – Szymanowice Małe - 2011r.
  Koszt realizacji zadania: 94 847,76 zł
  Uzyskano dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 47 424,76 zł  

   
 • Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem na drogach położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory - 2011r.
  Koszt realizacji zadania: 63 345,00 zł

   
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Sobienie Biskupie w km 0+000÷1+475 - 2011r.
  Koszt realizacji zdania: 668 415,03 zł

   
 • Dostawa pospółki żwirowej do naprawy przywałowych - 2010r.
  Koszt realizacji zadania: 107 610,00 zł

   
 • Remont chodników, ciągów dojazdowych i przebudowa parkingów w m. Sobienie Jeziory ul. Duży Rynek - 2010r.
  Koszt realizacji zadania: 345 349,87 zł
  Uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi w wysokości 257 714,00 zł 

   
 • Przebudowa ulic w m. Sobienie Jeziory (ul. Szmaragdowa i ul. Kwiatowa) - 2010r.
  Koszt realizacji zadania: 879 266,69 zł

   
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Warszawice w km 0+000÷0+750 - 2010r.
  Koszt realizacji zadania: 270 638,88 zł

   
 • Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Sobienie Kiełczewskie - Zuzanów w wysokości 100 000,00 zł - 2010r.
   
 • Przebudowa drogi gminnej Sobienie Kiełczewskie – Sobienie Szlacheckie - 2010r.
  Koszt realizacji zadania: 570 818,48 zł

   
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecinów 2010 r.
  Koszt realizacji zadania: 180 340,40 zł

   
 • Remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych - 2009r.
  Koszt realizacji zadania: 27 074,00 zł.

   
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Wysoczyn - 2009r.
  Koszt realizacji zadania: 408 276,22 zł
  Uzyskano dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego (Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza) w wysokości 293 000 zł.

   
 • Remont drogi gminnej w m. Radwanków Królewski (ul. Wiślana) 2009 r.
  Koszt realizacji zadania: 189 520,11 zł

   
 • Remonty dróg żużlowych i żwirowych w latach 2003-2009
  Koszt realizacji zadania: 1 239 235,00 zł
  w tym:
  - 2003r. - 129 701 zł;
  - 2004r. - 250 970 zł;
  - 2005r. - 197 030 zł;
  - 2006r. - 241 602 zł;
  - 2007r. - 224 884 zł;
  - 2008r. - 116 800 zł ;
  - 2009r. -   78 248 zł.

   
 • Przebudowa drogi gminnej Szymanowice Duże - Szymanowice Małe 2008r.
  Koszt realizacji zadania: 268 240,58 zł
  Uzyskano dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 200 000 zł (Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza)

   
 • Zakup i ułożenie kostki w Sobieniach-Jeziorach (wokół kościoła) 2007/2008r.
  Koszt realizacji zadania: 26 046 zł

   
 • Budowa ulic Lipowej, Brzozowej i Sosnowej w Sobieniach-Jeziorach 2007/2008r.
  Koszt realizacji zadania: 1 858 401,89 zł,

   
 • Przebudowa drogi gminnej przez wieś Dziecinów 2007r.
  Koszt realizacji zadania: 408 787,67 zł
  Uzyskano dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 200 000 zł

   
 • Przebudowa drogi gminnej nr 006 od drogi 801 do m. Sobienie Biskupie 2006r.
  Koszt realizacji zadania: 265 179,20 zł

   
 • Remont drogi gminnej w m. Warszawice 2006r.
  Koszt realizacji zadania: 69 131,30 zł

   
 • Remont chodnika oraz skweru przy ulicy Duży Rynek w m. Sobienie-Jeziory 2006r.
  Koszt realizacji zadania: 54 225 zł

   
 • Modernizacja drogi gminnej w m. Nowy Zambrzyków 2006r.
  Koszt realizacji zadania: 95 502,60 zł

   
 • Budowa dróg asfaltowych 2005r.
  Koszt realizacji zadania: 1 073 493 zł
  w tym:
  - Wysoczyn 2495 mb - 415 671 zł;
  - Śniadków Dolny 747 mb - 146 016 zł, uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 24 900 zł;
  - Śniadków Górny - 240 904 zł;
  - Warszówka - 214 992 zł, uzyskano dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego (Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza) w wysokości 180 000 zł;
  - Gusin - 55 910 zł

   
 • Budowa chodników przy ul. Parysowskiej i Piwonińskiej 2005r.
  Koszt realizacji zadania: 225 142,87 zł, uzyskano dofinansowanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w wysokości 73 000 zł

   
 • Budowa dróg asfaltowych 2004 r.
  Koszt realizacji zadania: 318 303 zł
  w tym:
  - Dziecinów - 71 102 zł;
  - Śniadków Dolny - 166 565 zł;
  - Szymanowice Duże + Sobienie-Jeziory ul. Wiślana - 80 636 zł

   
 • Zakup i ułożenie kostki na Rynku w Sobieniach-Jeziorach 2004r.
  Koszt realizacji zadania: 45 040 zł

   
 • Budowa dróg asfaltowych 2003r.
  Koszt realizacji zadania: 440 985 zł
  w tym:
  - Sobienie Kiełczewskie I  1080 mb - 140 093 zł;
  - Siedzów - Gusin  1500 mb - 189 750 zł;
  - Śniadków Górny 700 mb - 111 142 zł

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Stanisław Zygmunt Wirtek</strong></p>

Stanisław Zygmunt Wirtek

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 
godz. 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.