Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 522
W sumie: 125416

Modernizacja i przebudowa dróg, transport

 • Modernizacja drogi gminnej nr 270709W w miejscowości Śniadków Dolny w km 0+000 – 0+990 - 2021r.

Koszt realizacji zadania: 199 524,80 zł

 

 • Modernizacja drogi gminnej w m. Siedzów - 2020r.

Koszt realizacji zadania: 210 300,15 zł

 

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warszawice - 2019r.

Koszt realizacji zadania: 637 369,03 zł

 • Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobienie Biskupie - 2019r.

Koszt realizacji zadania: 182 229,65 zł

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobienie-Jeziory - 2019r.

Koszt realizacji zadania: 192 688,02 zł

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymanowice Duże - 2018r.
  Koszt realizacji zadania: 332 641,82 zł

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2751W do Zuzanowa
  Inwestycja zrealizowana przez Powiat Otwocki przy wsparciu finansowym Gminy Sobienie-Jeziory w wysokości 200 000,00 zł

   
 • Przebudowa drogi gminnej w Sobieniach Szlacheckich - 2018r.
  Koszt realizacji zadania: 297 386,20 zł,
  w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 000,00 zł

 

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobienie Biskupie - 2018r.
  Koszt realizacji zadania - 206 869,46 zł

 • Modernizacja drogi gminnej w m. Sobienie Biskupie - 2017r.
  Koszt realizacji zadania: 114 666,75 zł,
  w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
  w wysokości 53 684,88 zł


   
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Gusin - 2017r.
  Koszt realizacji zadania: 360 480,37 zł

   
 • Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem na drogach położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory - 2017r.
  Koszt realizacji zadania: 168 880,00 zł
   
 • Przebudowa drogi gminnej Sobienie Biskupie - Warszawice - 2016r.
  Koszt realizacji zadania: 525 579,69 zł
   
 • Modernizacji drogi gminnej nr 270707W Sobienie Kiełczewskie Drugie - Sobienie Szlacheckie – Sobienie Biskupie - 2016r.
  Koszt realizacji zadania: 97 797,79 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 30 000,00 zł

   
 • Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Sobieniach-Jeziorach 2015r.
  Koszt realizacji zadania: 219 863,34 zł


   
 • Modernizacja drogi gminnej nr 270711W w m. Gusin 2015r.
  Koszt realizacji zadania: 80 700,30 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 30 000,00 zł

   
 • Przebudowa ulicy Partyzantów w Sobieniach-Jeziorach 2015r.
  Koszt realizacji zadania: 220 921,71 zł

   
 • Przebudowa ulicy Długiej w miejscowości Sobienie-Jeziory 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 179 966,12 zł

   
 • Przebudowa ulicy 1 Maja w miejscowości Sobienie-Jeziory 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 239 299,09 zł

   
 • Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Sobienie-Jeziory 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 259 268,21 zł

   
 • Remont chodnika przy ul. Garwolińskiej i zatoki parkingowej w Sobieniach-Jeziorach 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 85 924,71 zł

   
 • Modernizacja drogi gminnej nr 270711W w m. Wysoczyn 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 89 022,48 zł
  Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 53 000,00 zł

   
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Przydawki 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 361 348,71 zł

   
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Sobienie Szlacheckie 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 516 255,96 zł

   
 • Przebudowa drogi w miejscowości Sobienie Biskupie 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 397 892,16 zł

   
 • Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem na drogach położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 242 756,00 zł

   
 • Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej w 2013r. w wysokości 45 000,00 zł 

   
 • Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szymanowice Duże - 2013r.
  Koszt realizacji zadania: 223 382,15 zł

   
 • Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedzów - 2013r.
  Koszt realizacji zadania: 129 695,81 zł

   
 • Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Śniadków Dolny - 2013r.
  Koszt realizacji zadania: 183 075,29 zł

   
 • Przebudowa ulicy Cmentarnej i części ulicy Garwolińskiej w m. Sobienie-Jeziory - 2013r.
  Koszt realizacji zadania: 387 452,45 zł

   
 • Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem na drogach położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory - 2013r.
  Koszt realizacji zadania: 127 060,00 zł

   
 • Modernizacja drogi gminnej Nr 270711W w m. Gusin - 2013r.
  Koszt realizacji zadania: 118 387,50 zł
  Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50 000,00 zł

   
 • Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej w 2012r. w wysokości 40 000,00 zł

   
 • Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Warszawice - Radwanków Szlachecki w wysokości 80 000,00 zł - 2012r.
   
 • Przebudowa ulicy Kasztanowej w miejscowości Sobienie-Jeziory - 2012r.
  Koszt realizacji zadania: 505 169,47 zł

   
 • Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem na drogach położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory - 2012r.
  Koszt realizacji zadania: 102 951,00 zł

   
 • Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Sobienie-Jeziory - 2011r.
  Koszt realizacji zadania: 531 361,94 zł

   
 • Modernizacja drogi gminnej Szymanowice Duże – Szymanowice Małe - 2011r.
  Koszt realizacji zadania: 94 847,76 zł
  Uzyskano dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 47 424,76 zł  

   
 • Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem na drogach położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory - 2011r.
  Koszt realizacji zadania: 63 345,00 zł

   
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Sobienie Biskupie w km 0+000÷1+475 - 2011r.
  Koszt realizacji zdania: 668 415,03 zł

   
 • Dostawa pospółki żwirowej do naprawy przywałowych - 2010r.
  Koszt realizacji zadania: 107 610,00 zł

   
 • Remont chodników, ciągów dojazdowych i przebudowa parkingów w m. Sobienie Jeziory ul. Duży Rynek - 2010r.
  Koszt realizacji zadania: 345 349,87 zł
  Uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi w wysokości 257 714,00 zł 

   
 • Przebudowa ulic w m. Sobienie Jeziory (ul. Szmaragdowa i ul. Kwiatowa) - 2010r.
  Koszt realizacji zadania: 879 266,69 zł

   
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Warszawice w km 0+000÷0+750 - 2010r.
  Koszt realizacji zadania: 270 638,88 zł

   
 • Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Sobienie Kiełczewskie - Zuzanów w wysokości 100 000,00 zł - 2010r.
   
 • Przebudowa drogi gminnej Sobienie Kiełczewskie – Sobienie Szlacheckie - 2010r.
  Koszt realizacji zadania: 570 818,48 zł

   
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecinów 2010 r.
  Koszt realizacji zadania: 180 340,40 zł

   
 • Remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych - 2009r.
  Koszt realizacji zadania: 27 074,00 zł.

   
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Wysoczyn - 2009r.
  Koszt realizacji zadania: 408 276,22 zł
  Uzyskano dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego (Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza) w wysokości 293 000 zł.

   
 • Remont drogi gminnej w m. Radwanków Królewski (ul. Wiślana) 2009 r.
  Koszt realizacji zadania: 189 520,11 zł

   
 • Remonty dróg żużlowych i żwirowych w latach 2003-2009
  Koszt realizacji zadania: 1 239 235,00 zł
  w tym:
  - 2003r. - 129 701 zł;
  - 2004r. - 250 970 zł;
  - 2005r. - 197 030 zł;
  - 2006r. - 241 602 zł;
  - 2007r. - 224 884 zł;
  - 2008r. - 116 800 zł ;
  - 2009r. -   78 248 zł.

   
 • Przebudowa drogi gminnej Szymanowice Duże - Szymanowice Małe 2008r.
  Koszt realizacji zadania: 268 240,58 zł
  Uzyskano dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 200 000 zł (Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza)

   
 • Zakup i ułożenie kostki w Sobieniach-Jeziorach (wokół kościoła) 2007/2008r.
  Koszt realizacji zadania: 26 046 zł

   
 • Budowa ulic Lipowej, Brzozowej i Sosnowej w Sobieniach-Jeziorach 2007/2008r.
  Koszt realizacji zadania: 1 858 401,89 zł,

   
 • Przebudowa drogi gminnej przez wieś Dziecinów 2007r.
  Koszt realizacji zadania: 408 787,67 zł
  Uzyskano dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 200 000 zł

   
 • Przebudowa drogi gminnej nr 006 od drogi 801 do m. Sobienie Biskupie 2006r.
  Koszt realizacji zadania: 265 179,20 zł

   
 • Remont drogi gminnej w m. Warszawice 2006r.
  Koszt realizacji zadania: 69 131,30 zł

   
 • Remont chodnika oraz skweru przy ulicy Duży Rynek w m. Sobienie-Jeziory 2006r.
  Koszt realizacji zadania: 54 225 zł

   
 • Modernizacja drogi gminnej w m. Nowy Zambrzyków 2006r.
  Koszt realizacji zadania: 95 502,60 zł

   
 • Budowa dróg asfaltowych 2005r.
  Koszt realizacji zadania: 1 073 493 zł
  w tym:
  - Wysoczyn 2495 mb - 415 671 zł;
  - Śniadków Dolny 747 mb - 146 016 zł, uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 24 900 zł;
  - Śniadków Górny - 240 904 zł;
  - Warszówka - 214 992 zł, uzyskano dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego (Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza) w wysokości 180 000 zł;
  - Gusin - 55 910 zł

   
 • Budowa chodników przy ul. Parysowskiej i Piwonińskiej 2005r.
  Koszt realizacji zadania: 225 142,87 zł, uzyskano dofinansowanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w wysokości 73 000 zł

   
 • Budowa dróg asfaltowych 2004 r.
  Koszt realizacji zadania: 318 303 zł
  w tym:
  - Dziecinów - 71 102 zł;
  - Śniadków Dolny - 166 565 zł;
  - Szymanowice Duże + Sobienie-Jeziory ul. Wiślana - 80 636 zł

   
 • Zakup i ułożenie kostki na Rynku w Sobieniach-Jeziorach 2004r.
  Koszt realizacji zadania: 45 040 zł

   
 • Budowa dróg asfaltowych 2003r.
  Koszt realizacji zadania: 440 985 zł
  w tym:
  - Sobienie Kiełczewskie I  1080 mb - 140 093 zł;
  - Siedzów - Gusin  1500 mb - 189 750 zł;
  - Śniadków Górny 700 mb - 111 142 zł

Wójt gminy

Wójt Gminy
Sobienie-Jeziory
Kamil Choim

Przyjmuje w sprawie
skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 15.00-17.00.
Wójt przyjmuje interesantów
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

PYTANIA DO WÓJTA
 można kierować na adres e-mail: kchoim@gminasj.pl

 

 

Godziny pracy Urzędu:
pn. - godz. 9.00-17.00
wt.-pt. - godz. 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

A visit to this place gives everyone as many pleasant impressions as the best payout online casino canada gives its players with its games and payouts. New impressions and bright emotions from new places and games always have a positive effect on the good condition of people.

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.