Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4054
W sumie: 89670

Sport i rekreacja

 • Otwarta Strefa Aktywności w Warszawicach - 2019r.

Koszt realizacji zadania: 116 147,24 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w wysokości 49 130,00 zł

 • Budowa bieżni w Sobieniach-Jeziorach - 2019r.
  Koszt realizacji zadania: 200 900,21 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 89 109,00 zł

 • Wiata rekreacyjna w miejscowości Sobienie Biskupie

Koszt realizacji zadania 20 000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego 10 000,00 zł

 • Siłownia plenerowa w Sobieniach Szlacheckich - 2019r.

  Koszt realizacji zadania 18 775,95 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego 9 387,00 zł

 • Oświetlenie boiska w Sobieniach-Jeziorach przy ul. Garwolińskiej 2019r.

Koszt realizacji zadania 73 652,01 zł

 • Otwarta Strefa Aktywności w Sobieniach-Jeziorach - 2018r.
  Koszt realizacji zadania: 108 319,28 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
  w wysokości 45 600,00 zł


 • Boisko wielofunkcyjne w Warszawicach - 2018r.
  Koszt realizacji zadania: 448 950,00 zł

   
 • Boisko wielofunkcyjne w Siedzowie - 2018r.
  Koszt realizacji zadania: 448 950,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 229 039,00 zł
 
 • Trybuny na boisku piłkarskim w Dziecinowie - 2018r.
  Koszt realizacji zadania: 40 488,00 zł

   
 • Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobieniach-Jeziorach 2015-2017
  Koszt realizacji zadania: 1 743 160,38 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 370 000,00 zł.

 • Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Sobieniach-Jeziorach  2015r.

Koszt realizacji zadania: 168 590,75 zł
- roboty rozbiórkowe,
- termoizolacja ścian zewnętrznych,
- roboty elektryczne,
- wymiana stolarki okiennej. 

 • Plac zabaw w Sobieniach-Jeziorach, ul. Duży Rynek 2015r.
  - urządzenia zabawowe - 16 403,90 zł,
  - przygotowanie terenu, prace montażowe - 11 506,65 zł,
  - ogrodzenie -

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sobieniach-Jeziorach 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 347 629,49 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 • Plac zabaw w Dziecinowie (Fundusz Sołecki) 2014r. 
  Koszt realizacji zadania: 15 000,00 zł
  - utwardzenie placu kostką brukową,
  - lampy parkowe i ławki,
  - fontanna z montażem


   
 • Doposażenie placu zabaw w Sobieniach-Jeziorach (Fundusz Sołecki) 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 23 723,00 zł
  - zakup piłkochwytów,
  - urządzenia zabawowe,
  - altana rekreacyjna


   
 • Siłownia plenerowa w Sobieniach-Jeziorach 2014r.
  Uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w wysokości 24 776,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 • Odnowa miejscowości Szymanowice Małe 2014r. 
  Koszt realizacji zadania: 52 890,00 zł
  Uzyskano dofinansowanie w ramach Osi IV LEADER, 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 31 200,00 zł
  Zakres zadania:
  - podwyższenie terenu,
  - budowa ogrodzenia wraz z furtką,
  - budowa placu zabaw,
  - montaż elementów małej architektury: altana, ławki, latarnie, kosz na śmieci, stojak na rowery, grill kamienny,
  - utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 • Odnowa centrum wsi Sobienie Szlacheckie 2013r.
  Koszt realizacji zadania: 154 819,35 zł
  Uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w wysokości 102 492,00 zł
  

 • Plac rekreacji w m. Siedzów jako miejsce wypoczynku i integracji społecznej - 2012r.
  Koszt realizacji zadania: 50 873,17 zł.
  Uzyskano dofinansowanie w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 w wysokości 31 000,00 zł 


   
 • Odnowa centrum wsi Sobienie Biskupie - 2012r.
  Koszt realizacji zadania: 248 427,88 zł
  Uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi w wysokości 154 105,00 zł


 

 

 

 

 

 
 

 • Odnowa centrum wsi Wysoczyn - 2012r.
  Koszt realizacji zadania: 233 953,86 zł
  Uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi w wysokości 145 279,00 zł 
 

 • Odnowa centrum wsi Sobienie- Jeziory - ul. Duży Rynek - 2012r.
  Koszt realizacji zadania: 142 983,42 zł
  Uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi w wysokości 87 185,00 zł    


   
 • Budowa placów zabaw w Siedzowie i w Sobieniach Szlacheckich - 2012r.
  Koszt realizacji zadania: 16 136,99 zł


   
 • Budowa placu zabaw w Śniadkowie Dolnym - 2011r.
  Koszt realizacji zadania: 7 099,56 zł (Fundusz Sołecki)


   
 • Budowa placu zabaw w Sobieniach-Jeziorach (ul. Lipowa) - 2011r.
  Koszt realizacji zadania: 9 348,00 zł (Fundusz Sołecki)


   
 • Odnowa centrum wsi Sobienie- Jeziory - ul. Duży Rynek - 2010r.
  Koszt realizacji zadania: 432 899,96 zł
  Uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi w wysokości 257 173,00 zł 

   
 • Budowa boiska sportowego w m. Sobienie-Jeziory 2009/2010 r.
  Koszt realizacji zadania: 121 528,12 zł
  Uzyskano dofinansowanie w wysokości 32 415,00 zł z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza.
  Zakres wykonanych prac:
  - zakup siatki, bram i furtek do ogrodzenia boiska - 21 305,75 zł;
  - wykonanie oświetlenia  - 25 002,36 zł;
  - niwelacja terenu, zakup trawy, prace porządkowe - 13 659,24 zł;
  - zakup i montaż bramek do piłki nożnej - 6 259,84 zł;
  - zakup wyposażenia boiska (piłki, siatki, wózek do oznaczania linii itp.) - 4 377,28 zł;
  - trybuny - 37 576,00 zł;
  - materiały do montażu ogrodzenia na boisku - 604,83 zł;
  - ziemia, trawa - 267,00 zł;
  - obrzeża, cement - 900,00 zł;
  - beton pod trybuny - 1 793,40 zł;
  - nawozy  - 790,00 zł;
  - rozsiew nawozów i koszenie - 1467,22 zł;
  - wiercenie studni - 2 342,40 zł;
  - montaż bramek i słupków - 1 756,80 zł;
  - wytyczenie obrysu boiska - 976,00 zł;
  - korytowanie, ustawienie obrzeży pod trybuny - 2 450,00 zł. 

 • Budowa placów zabaw w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy 2004/2005
  Na terenie gminy w latach 2004-2005 funkcjonowało dziewięć placów zabaw:
  - w Sobieniach-Jeziorach przy Świetlicy Wiejskiej;
  - w Sobieniach-Jeziorach przy ul. Lipowej na terenie osiedla;
  - w Warszawicach przy Szkole Podstawowej;
  - w Warszawicach przy Kościele Parafialnym;
  - w centrum wsi Szymanowice Duże;
  - w Wysoczynie obok budynku OSP;
  - w Siedzowie przy Szkole Podstawowej;
  - w centrum wsi Sobienie Biskupie;
  - w Dziecinowie przy budynku OSP
  W latach 2004-2005 na utworzenie placów zabaw przeznaczono kwotę 46 189,20 zł.
   
 • Remont budynku dla potrzeb członków Klubu Sportowego w Dziecinowie 2004r.
  Koszt realizacji zadania: 54 109 zł

Wójt gminy

Wójt Gminy
Sobienie-Jeziory
Kamil Choim

Przyjmuje w sprawie
skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 15.00-17.00.
Wójt przyjmuje interesantów
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

PYTANIA DO WÓJTA
 można kierować na adres e-mail: kchoim@gminasj.pl

 

Casinò online: il casinò importato a casa tua

Quest'estate, approfittate delle molte innovazioni che gli sviluppatori stanno portando per rendere i casinò online più attraenti. Uno dei molti vantaggi è la possibilità di giocare a distanza.

Infatti, grazie ai casinò online, ora puoi giocare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque tu sia. Tutto ciò di cui avete bisogno è una connessione internet e un computer portatile o un telefono cellulare per connettervi. Con un solo clic, avrai accesso istantaneo e illimitato a una vasta selezione di giochi per tenerti occupato tutta l'estate.

Se stai giocando in modalità "reale

È estate, e i casinò online ti porteranno in un viaggio con nuovi ed esotici giochi di casinò. Con l'innovativo casinò dal vivo, godetevi il video sui tavoli di poker, craps e roulette senza alcun tress. Per tutto il tempo sei guidato dalle animazioni e dall'intervento del croupier.

L'aspetto della sicurezza non viene trascurato nei casinò online http://sarzanagolfclub.it. Tecnologie molto più avanzate e protocolli di sicurezza proteggono le vostre informazioni personali: nome, numero di telefono, indirizzo, così come le vostre transazioni bancarie.

L'estate è più divertente con i bonus. I casinò online ti offrono sempre di più. Raddoppia o addirittura triplica il tuo deposito iniziale. Subito dopo il tuo primo deposito, ricevi un bonus di benvenuto. Dopo di che avrete diritto a bonus fedeltà e promozioni in denaro reale o in regali: viaggi, auto, soggiorno in un hotel di lusso, gadget elettronici, ecc.

Ravviva la tua estate con giochi gratuiti

Non vuoi metterci dei soldi ma vuoi comunque giocare? La modalità divertimento è per te. Ti dà accesso a tutti i giochi senza fare un deposito. Solo per divertimento. Se stai imparando a giocare, questa è una buona opportunità per imparare il gioco.

Cosa dire in conclusione

Ricordiamo alla fine che la vostra estate può diventare indimenticabile con un semplice clic su un jackpot progressivo. E anche senza, si può ancora godere delle virtù del gioco d'azzardo giocando per divertimento nei casinò online che offrono questo tipo di servizio. Niente soldi da scommettere, niente stress. Ma su alcuni siti, potresti anche vincere qualche euro. In caso contrario, avrete certamente imparato a padroneggiare alcuni dei meccanismi del gioco d'azzardo online.

bf punjabi hardcore-sex-videos xxx six video hd
anveshi jain hot videos moocrh seal tod chudai
mia khalifa chudai hardcore-tube cartoon video sexy
pegging comic okhentai danzi engine
sexy video hindi me farmhub step mom sex videos

Godziny pracy Urzędu:
pn. - godz. 9.00-17.00
wt.-pt. - godz. 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

A visit to this place gives everyone as many pleasant impressions as the best payout online casino canada gives its players with its games and payouts. New impressions and bright emotions from new places and games always have a positive effect on the good condition of people.

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

czerwiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.