Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1773
W sumie: 87389

Gospodarka Komunalna

 • Remont świetlicy OSP w miejscowości Dziecinów 2019r.

Koszt realizacji zadania 25 192,23 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego 10 000,00 zł

 • Remont świetlicy OSP w miejscowości Śniadków Dolny 2019r.

Koszt realizacji zadania: 24 424,11 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego 10 000,00 zł

 • Elewacja świetlicy w Dziecinowie 2019r.

Koszt realizacji zadania: 60 000,00 zł

 

 • Remont przystanku w Sobieniach-Jeziorach (wymiana szyb) 2019r.
  Koszt realizacji zadania: 5 270,30 zł

 • Remont świetlicy w Starym Zambrzykowie (ocieplenie) - 2018r.
  Koszt realizacji zadania: 24 494,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2018 w wysokości 10 000,00 zł


 

 • Remont świetlicy w Sobieniach-Jeziorach - 2018r.
  Koszt realizacji zadania: 38 054,80 zł, w tym dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2018 w wysokości 10 000,00 zł

 • Remont mogiły wojennej na cmetarzu parafialnym w Sobieniach-Jeziorach 2016r.

  Koszt całkowity zadania 32 890,00 zł, uzyskano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 25 000,00 zł.

  W ramach zadania wykonano następujące prace:
  - nowy pomnik z granitu szarego,
  - tablice z nazwiskami poległych,
  - renowacja figury Madonny,

  - skucie wapiennego cokołu figury Madonny i obłożenie płytami granitowymi,
  - usunięcie starych powłok malarskich i uzupełnienie ubytków,

  - uporządkowanie terenu wokół pomnika poprzez ułożenie 20 m2 kostki szlachetnej " Naturo".

 • Zakup ciągnika komunalnego Kubota wyposażonego w zamiatarkę, przyczepkę, kosiarkę i pług śnieżny 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 77 300,00 zł
 • Zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb sołectwa Wysoczyn (Fundusz Sołecki) 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 14 800,00 zł

   
 • Zakup koszy ulicznych w m. Sobienie-Jeziory 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 6 076,20 zł
 

 

 


 

 •  Zakup gabloty wolnostojącej i wymiana tablicy na pomniku w Radwankowie Szlacheckim 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 2 468,49 zł
 

 • Remont pomnika z II wojny światowej na cmentarzu w Sobieniach-Jeziorach 2014r.
  Koszt realizacji zadania: 9 102,00 zł
  Uzyskano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 9 000,00 zł

 • Remont świetlicy w Sobieniach-Jeziorach 2014 r.
  Koszt realizacji zadania: 159 287,59 zł
  Uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w wysokości 59 299,00 zł


   
 • Remont świetlicy w m. Warszówka 2013/2014
  Koszt realizacji zadania: 139 414,80 zł
  Uzyskano dofinansowanie w ramach Osi IV LEADER, 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 90 676,00 zł
  Zakres zadania:
  - wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz obudowa kominów cegłą klinkierową,
  - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
  - wymiana płytek podłogowych na gres,
  - odbicie tynków wewnętrznych i wykonanie nowych,
  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  - remont wewnętrznej instalacji elektrycznej,
  - remont wewnętrznej instalacji sanitarnej 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 • Remont budynku świetlicy w Dziecinowie 2013r.
  Koszt realizacji zadania: 148 769,59 zł|
  Uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w wysokości 96 760,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 • Wykonanie pomnika na grobie wojennym w Warszawicach 2013r.
  Koszt realizacji zadania: 7 134,00 zł
  Uzyskano dotację z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7 000,00 zł 


   
 • Odbiór i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z terenu gm. Sobienie-Jeziory 2013r.
  Koszt realizacji zadania: 30 541,05 zł
  Uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 25 660,80 zł

   
 • Przebudowa targowiska w miejscowości Sobienie-Jeziory - 2013r.
  Koszt realizacji zadania: 1 800 287,07 zł
  Uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w wysokości 732 291,00 zł  

 

 • Oznakowanie przejazdów kolejowych kat. D w m. Dziecinów, Warszawice, Warszówka - 2012r. 
  Koszt realizacji zadania: 4 575,60 zł


   
 • Odnowienie mogiły zbiorowej Powstańców Styczniowych w Starym Zambrzykowie - 2012r.
  Koszt realizacji zadania: 21 388,20 zł
  Uzyskano dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 20 000,00 zł


   
 • Monitoring w m. Sobienie-Jeziory, ul. Duży Rynek - 2011r.
  Koszt realizacji zadania: 27 158,00 zł

   
 • Remont i wyposażenie budynku świetlicy w Starym Zambrzykowie - 2011r.
  Koszt realizacji zadania: 59 830,90 zł
  Uzyskano dofinansowanie w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 31 000,00 zł

 • Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej w m. Sobienie Biskupie - 2011r.
  Koszt realizacji zadania: 4 674,00 zł


   
 • Odnowienie pomnika na cmentarzu w Sobieniach-Jeziorach 2010r.
  Koszt realizacji zadania: 3 477,00 zł


   
 • Odnowienie pomnika w Radwankowie Szlacheckiem 2010r.
  Koszt realizacji zadania: 17 594,07 zł


 

 • Zakup 2 szt. kosiarek samobieżnych 2009 r. 
  Koszt realizacji zadania: ok. 30 000 zł
  Jedna z kosiarek, wyposażona w pług do odśnieżania, zamiatarkę i kosiarkę,  będzie wykorzystywana w pracach porządkowych i dla potrzeb boiska w Sobieniach-Jeziorach, natomiast druga będzie służyła członkom Klubu Sportowego "Wisła Dziecinów" do koszenia użytkowanego przez nich boiska.
   
 • Remonty Świetlic Wiejskich
  Koszt realizacji zadania: 111 721,63 zł
  w tym:
  - Śniadków Dolny - wymiana okien - 12 100 zł;
  - Sobienie-Jeziory - remont podłogi i łazienek, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 50 756,64 zł;
  - Piwonin - wymiana okien - 14 988 zł;
  - Stary Zambrzyków - budowa łazienek - 10 246 zł;
  - Gusin - wymiana okien i drzwi - 15 656,73 zł;
  - Dziecinów - wymiana okien - 7 974,26 zł


   
 • Remont pomnika w Starym Zambrzykowie 2005r.
  Koszt realizacji zadania: 3 363 zł - zakup materiałów, prace remontowe zostały wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców Zambrzykowa


   
 • Remont pomnika na cmentarzu w Sobieniach-Jeziorach 2004r.
  Koszt realizacji zadania: 19 500 zł


   
 • Remont pomnika w Piwoninie 2004r.
  Koszt realizacji zadania: 3 216 zł


   
 • Remont instalacji burzowej w Sobieniach-Jeziorach
  Koszt realizacji zadania: 15 495,16 zł

   
 • Odnowienie pomnika na cmentarzu w Warszawicach 2003r.
  Koszt realizacji zadania: 9 089 zł


   
 • Remont pomnika w Sobieniach-Jeziorach 2003r.
  Koszt realizacji zadania: 10 470 zł


   
 • Wymiana i remonty przystanków autobusowych na terenie gminy 2004/2005r.
  Koszt realizacji zadania: 18 477 zł

Wójt gminy

Wójt Gminy
Sobienie-Jeziory
Kamil Choim

Przyjmuje w sprawie
skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 15.00-17.00.
Wójt przyjmuje interesantów
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

PYTANIA DO WÓJTA
 można kierować na adres e-mail: kchoim@gminasj.pl

 

Casinò online: il casinò importato a casa tua

Quest'estate, approfittate delle molte innovazioni che gli sviluppatori stanno portando per rendere i casinò online più attraenti. Uno dei molti vantaggi è la possibilità di giocare a distanza.

Infatti, grazie ai casinò online, ora puoi giocare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque tu sia. Tutto ciò di cui avete bisogno è una connessione internet e un computer portatile o un telefono cellulare per connettervi. Con un solo clic, avrai accesso istantaneo e illimitato a una vasta selezione di giochi per tenerti occupato tutta l'estate.

Se stai giocando in modalità "reale

È estate, e i casinò online ti porteranno in un viaggio con nuovi ed esotici giochi di casinò. Con l'innovativo casinò dal vivo, godetevi il video sui tavoli di poker, craps e roulette senza alcun tress. Per tutto il tempo sei guidato dalle animazioni e dall'intervento del croupier.

L'aspetto della sicurezza non viene trascurato nei casinò online http://sarzanagolfclub.it. Tecnologie molto più avanzate e protocolli di sicurezza proteggono le vostre informazioni personali: nome, numero di telefono, indirizzo, così come le vostre transazioni bancarie.

L'estate è più divertente con i bonus. I casinò online ti offrono sempre di più. Raddoppia o addirittura triplica il tuo deposito iniziale. Subito dopo il tuo primo deposito, ricevi un bonus di benvenuto. Dopo di che avrete diritto a bonus fedeltà e promozioni in denaro reale o in regali: viaggi, auto, soggiorno in un hotel di lusso, gadget elettronici, ecc.

Ravviva la tua estate con giochi gratuiti

Non vuoi metterci dei soldi ma vuoi comunque giocare? La modalità divertimento è per te. Ti dà accesso a tutti i giochi senza fare un deposito. Solo per divertimento. Se stai imparando a giocare, questa è una buona opportunità per imparare il gioco.

Cosa dire in conclusione

Ricordiamo alla fine che la vostra estate può diventare indimenticabile con un semplice clic su un jackpot progressivo. E anche senza, si può ancora godere delle virtù del gioco d'azzardo giocando per divertimento nei casinò online che offrono questo tipo di servizio. Niente soldi da scommettere, niente stress. Ma su alcuni siti, potresti anche vincere qualche euro. In caso contrario, avrete certamente imparato a padroneggiare alcuni dei meccanismi del gioco d'azzardo online.

bf punjabi hardcore-sex-videos xxx six video hd
anveshi jain hot videos moocrh seal tod chudai
mia khalifa chudai hardcore-tube cartoon video sexy
pegging comic okhentai danzi engine
sexy video hindi me farmhub step mom sex videos

Godziny pracy Urzędu:
pn. - godz. 9.00-17.00
wt.-pt. - godz. 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

A visit to this place gives everyone as many pleasant impressions as the best payout online casino canada gives its players with its games and payouts. New impressions and bright emotions from new places and games always have a positive effect on the good condition of people.

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.