Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 387
W sumie: 104398

POMOC DLA UKRAINY

► Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust.1 w/w ustawy i którzy zostali wpisaniu do rejestru PESEL, mogą składać wniosek o przyznanie pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowej.
 

OSOBA PEŁNOTELNIA SKŁADA WNIOSEK NA SIEBIE,

NATOMIAST PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY, OPIEKUN TYMCZASOWY ALBO OSOBA SPRAWUJĄCA FAKTYCZNĄ PIECZĘ NAD DZIACKIEM SKŁADA WNIOSEK NA SIEBIE ORAZ DZIECI

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobieniach- Jeziorach, gdzie można również pobrać wersję papierową.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

GOPS Sobienie-Jeziory tel. (25) 685 80 69.

 

Numer PESEL dla obywatela Ukrainy - Отримай номер PESEL та довірений профіль

 

Od środy 16 marca osoby, które uciekły z Ukrainy z powodu wojny i po 24 lutym przybyły do Polski, będą mogły składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Formularz wniosku można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w kraju.

Posiadanie numeru PESEL umożliwi skorzystanie m.in. z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy pozwoli na założenie firmy w Polsce. Dzięki niemu można też założyć profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Kto może uzyskać PESEL?

Każdy, kto:

 1. przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
 2. zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Co należy przygotować?

 1. Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy. Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej www.sobieniejeziory.pl (zakładka POMOC DLA UKRAINY)
  lub w formie papierowej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sobieniach-Jeziorach, ul. Garwolińska 16, budynek B, pok. nr 1.
 2. Dokument, który potwierdzi dane wpisane we wniosku oraz tożsamość. W przypadku nieposiadania takiego dokumentu, można złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dane, które należy wpisać we wniosku:

 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • kraj urodzenia i obywatelstwo,
 • data wjazdu do Polski,
 • ukraiński numer ewidencyjny.

W przypadku wypełniania wniosku w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), należy podać dane rodziców lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

3. Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość).

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem należy złożyć osobiście do dowolnego urzędu gminy w kraju. Podczas składania wniosku pobierane są odciski palców.

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

Na wniosku należy złożyć własnoręczny podpis. 

Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego, tel. 25 685 80 90 wew. 39.

DO POBRANIA:

 

► Szczepienia przeciw COVID-19 obywateli Ukrainy

Każdy obywatel Ukrainy, który dotychczas nie skorzystał ze szczepienia przeciw COVID-19, a wiemy, że takich osób jest sporo, może bez przeszkód przyjąć cały cykl szczepień w Polsce. To jest wyraz naszej troski o najbliższych nam sąsiadów – powiedział Adam Niedzielski, Minister Zdrowia. Przeciw COVID-19 zaszczepić się może każda chętna osoba powyżej 18. roku życia, a także dzieci, które skończyły 5 lat.

Komunikat po ukraińsku.

W rekomendowanych schematach szczepienia, możliwe jest zastosowanie wszystkich preparatów dostępnych w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Dla osób dorosłych rekomendowana jest jednodawkowa szczepionka Vaccine Janssen Johnson&Johnson.

Aby skorzystać ze szczepienia przeciw COVID-19 potrzebny jest dowód potwierdzający tożsamość – dowód osobisty, paszport lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC. Należy za każdym razem w miarę możliwości posługiwać się tym samym dokumentem.

Szczegółowe informacje na temat skierowania i rejestracji na szczepienie:

 • Personel kwalifikujący do szczepienia ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl.
 • Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” należy wybrać „inny identyfikator” (zamiast „numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu, jakim posługuje się uprawniony cudzoziemiec. MZ akcentuje, że ważne jest, aby na każdym etapie procesu realizacji szczepienia posługiwać się dokładnie tym samym dokumentem tożsamości, który posłużył do wystawienia e-skierowania.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowane są kwestionariusze wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19 dzieci, młodzieży i dorosłych w j. ukraińskim:

 

► Punkt kontaktowo/Informacyjny dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza do kontaktu pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem uchodźców z Ukrainy, wśród których przeważają kobiety.

W celu zgłoszenia oferty pracy niezbędne będą następujące informacje:

 • nazwa firmy, adres siedziby, dane kontaktowe (nr telefonu i/lub adres e mail), NIP, REGON,
 • nazwa stanowiska pracy,
 • liczba wolnych miejsc pracy z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • adres miejsca wykonywania pracy,
 • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, wymiar czasu pracy,
 • informacja o systemie i rozkładzie czasu pracy,
 • data rozpoczęcia pracy,
 • wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, system wynagradzania,
 • ogólny zakres obowiązków,
 • oczekiwania wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości.

Poniżej zamieszczony został formularz zgłoszenia oferty pracy. Wypełniony dokument należy przesłać na adres: ukraina@pup.powiat-otwocki.pl

Oferty pracy zostaną upowszechnione w Centralnej Bazie Ofert Pracy na stronie oferty.praca.gov.pl (w tym w języku ukraińskim).

W razie pytań prosimy o kontakt – Monika Grzanka  tel.: 503 851 384 
                                                              Patrycja Kociszewska tel. 518 293 888.

Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę.

Załączniki

 

 

► BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

 

► WSPARCIE ZUS DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej publikuje informacje również języku ukraińskim. Jesteśmy też gotowi udostępnić bazę lokalową ZUS uchodźcom z Ukrainy – deklaruje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. “Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy pomóc uchodźcom z Ukrainy. Zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów z propozycją udostępnienia swojej bazy lokalowej  dla uchodźców. Jesteśmy gotowi, gdyby wystąpiła taka potrzeba” – mówi profesor Uścińska.

ZUS dysponuje około 1400 miejscami w swoich ośrodkach szkoleniowych na terenie kraju.

„Dodatkowo na naszej stronie internetowej ukazały się pierwsze informacje w języku ukraińskim. Staramy się dotrzeć z informacją do potrzebujących, gdzie i na jakich warunkach mogą uzyskać pomoc” – dodaje profesor.

W serwisie na stronie internetowej ZUS-u będą publikowane aktualne treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych.

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zostanie udostępnione zakładanie profilu PUE w języku ukraińskim.  „Pracujemy także nad innymi rozwiązaniami na rzecz uchodźców z Ukrainy. Będziemy o tym na bieżąco informować” – zapowiada szefowa ZUS.

Polskie emerytury i renty na Ukrainie

W związku z wojną na Ukrainie, część osób, które pobierały polską emeryturę lub rentę wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rachunki bankowe na Ukrainie, może nie być w stanie pobierać tych świadczeń z uwagi na trwającą wojnę.

Jeśli dana osoba nie może dalej pobierać polskiej emerytury lub renty na Ukrainie, a znajdzie się na terytorium Polski, może zwrócić się o pomoc do najbliższej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która przyjmie zgłoszenie i przekaże je do Oddziału ZUS w Rzeszowie odpowiadającego za wypłaty świadczeń na Ukrainę.

Oddział ZUS w Rzeszowie wznowi wypłatę emerytury lub renty na  nowy rachunek bankowy w Polsce. Świadczenie będzie wypłacone od momentu, gdy dana osoba przestała je pobierać.

Jeśli dana osoba znajdzie się natomiast na terytorium innego państwa, np. Rumunii, Mołdawii, Słowacji, Czech, czy Niemiec, może zgłosić się do odpowiedniej lokalnej instytucji lub kasy ubezpieczeń społecznych i przekazać informację po swoim problemie.

Trzeba pamiętać żeby wskazać, że otrzymywało się emeryturę lub rentę z polskiego ZUS i z powodu wojny nie można jej dalej pobierać. Lokalna instytucja przekaże sprawę do polskiego ZUS, w celu udzielenia pomocy.

Można od razu wskazać też nowy numer rachunku bankowego dla ZUS do otrzymywania świadczeń np. w Rumunii lub Mołdawii, Czechach, Słowacji. ZUS skontaktuje się z daną osobą i ustali dalszą wypłatę polskiej emerytury lub renty. ZUS wznowi wypłatę  emerytury lub renty na nowy rachunek bankowy. Świadczenie będzie wypłacone od momentu, gdy przestałeś je pobierać.

Więcej informacji na stronie ZUS

Piotr Olewiński
regionalny rzecznik prasowy ZUS

 

► DANE DOTYCZĄCE OBYWATELI UKRAINY NA TERENIE GMINY SOBIENIE-JEZIORY

Prosimy o zgłaszanie do Urzędu Gminy w Sobieniach-Jeziorach informacji o obywatelach Ukrainy, którzy przebywają na terenie Gminy Sobienie-Jeziory w prywatnych domach naszych mieszkańców i przybyli do Polski po 24.02.2022r.  w związku z sytuacją wojenną na Ukrainie.

Informacje ułatwią koordynację pomocy na rzecz tych osób oraz posłużą do celów sprawozdawczych.

Dane należy przekazywać poprzez wypełnienie formularza OŚWIADCZENIA.

Kontakt: tel. 25 685 80 90 wew. 37, e-mail: ztomaszewski@gminasj.pl

Wersję papierową formularzy można uzyskać w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16, bud. B, pok. nr 2 w godzinach pracy Urzędu.  Przy składaniu oświadczenia należy okazać paszport.

                                                                                                                          Pełniący Funkcję Wójta
                                                                                                                          Gminy Sobienie-Jeziory
                                                                                                                           /-/ Sylwester Winek

 

 ZBIÓRKA DARÓW DLA UKRAINY

Punkty Zbiórki:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Sobieniach-Jeziorach, 08-443 Sobienie-Jeziory ul. Duży Rynek 25  w godz. 16.00 - 20.00,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Dziecinowie, 08-443 Sobienie-Jeziory Dziecinów 115 w godz. 18.00 - 20.00,
 • Parafialny Zespół Caritas - dary można przynosić do kościoła lub sali przy kościele - tel. 509 035 876, 793 796 606
   

Drodzy mieszkańcy!
Pomagamy obywatelom Ukrainy, którzy uciekają do Polski przed rosyjską agresją.
Strażacy z OSP Sobienie-Jeziory i OSP Dziecinów uruchomili zbiórkę artykułów jak niżej.

Zbieramy przede wszystkim:
– folia NRC (koc termiczny – dostępna w aptekach),
– gaziki i gazy opatrunkowe (różnej wielkości),
– plastry, bandaże,
– kawa, herbata, cukier,
– słodycze np. batony, wafle, herbatniki,
– konserwy, pasztety, pieczywo chrupkie (produkty gotowe do spożycia),
– gotowe dania i deserki dla dzieci,
– płatki śniadaniowe,
– małe zabawki pluszowe,
– jednorazowe kubeczki, miseczki i sztućce,
– środki higieny osobistej, np. pasty, szczoteczki do zębów, mydło, szampon,
– ręczniki papierowe,
– chusteczki nawilżane.

 

 

 

► POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

 

Pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego udzielają obywatelom Ukrainy informacji na temat legalizacji pobytu w punktach informacyjnych m.st. Warszawy. MUW uruchomił też całodobową infolinię pod numerem 987, obsługiwaną również w języku ukraińskim.

Punkty od 25 lutego br. funkcjonują na

- Dworcu Wschodnim (ul. Kijowska 20, hala główna – szklany kontener) czynny w godzinach 8:00-20:00);

- Dworcu Zachodnim (al. Jerozolimskie 142) – w Punkcie Obsługi Pasażera; czynny w godzinach 8:00-20:00.

W ww. punktach osoby potrzebujące pomocy otrzymają informacje w języku m.in. ukraińskim.

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną stronę internetową oraz infolinię dedykowaną osobom potrzebującym pomocy. Szczegółowe informacje o legalizacji pobytu są dostępne na stronie www.ua.gov.pl

Aby uzyskać informacje, w zakresie m.in.: punktów recepcyjnych, czy ogólnych warunków i zasad wjazdu i pobytu w Polsce można też zadzwonić pod ogólnopolski numer: +48 47 721 75 75. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium.

Ogólnopolskie informacje dla obywateli Ukrainy dostępne są na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Obywatel Ukrainy może wjechać do Polski na podstawie:

 • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego;
 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Jeśli obywatel RP w tej chwili przebywa na terytorium Ukrainy, powinien bezwzględnie:

 • zarejestrować się w systemie Odyseusz,
 • na bieżąco śledzić informacje MSZ na profilach placówek RP w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych.

Sytuacja bezpieczeństwa jest dynamiczna, dlatego przed wyjazdem należy pamiętać, żeby:

 • przygotować i trzymać przy sobie dokumenty swoje i rodziny (dowód osobisty, paszport, jeśli posiadasz – certyfikat szczepienia/ozdrowienia);
 • przygotować gotówkę;
 • zabezpieczyć prowiant (woda, jedzenie) na drogę, biorąc pod uwagę możliwe opóźnienia;
 • naładować telefon i power banki,
 • zapisać w telefonie oraz dodatkowo na kartce najważniejsze kontakty (w tym telefony alarmowe i numer do konsulatów na Ukrainie),
 • ściągnąć na telefon komórkowy mapę Ukrainy, by móc korzystać z niej w trybie off-line
 • jeśli podróżujesz własnym autem – zatankować je do pełna i uzupełniać zapasy paliwa na trasie w miarę możliwości.

W związku z działaniami zbrojnymi na Ukrainie MSZ odradza wszelkie podróże na Ukrainę.

 

Do pobrania:

 

 GMINA SOBIENIE-JEZIORY SOLIDARNA Z UKRAINĄ!

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Sobienie-Jeziory

W związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy oraz sygnałami od społeczeństwa o chęci udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy informujemy, że osoby, które wyrażają chęć przyjęcia uchodźców pod swój dach lub posiadają obiekty i chcą je przeznaczyć na miejsce zakwaterowania mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Sobieniach-Jeziorach.

Zgłoszenia o ewentualnych miejscach (warunkach lokalowych – pokój, łazienka) oraz możliwej do przyjęcia liczbie osób (rodziny z małymi dziećmi, rodziny ze starszymi osobami) należy zgłaszać pod numerem telefonu 25 685 80 90 wew. 37 w godz. 9.00 – 15.00 lub pod adresem e-mail: gminasj@gminasj.pl.

 

                                                                                                               Pełniący Funkcję Wójta
                                                                                                                          Gminy Sobienie-Jeziory
                                                                                                                           /-/ Sylwester Winek

 

Wójt gminy

Wójt Gminy
Sobienie-Jeziory
Kamil Choim

Przyjmuje w sprawie
skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 15.00-17.00.
Wójt przyjmuje interesantów
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

PYTANIA DO WÓJTA
 można kierować na adres e-mail: kchoim@gminasj.pl

 

 

Godziny pracy Urzędu:
pn. - godz. 9.00-17.00
wt.-pt. - godz. 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

A visit to this place gives everyone as many pleasant impressions as the best payout online casino canada gives its players with its games and payouts. New impressions and bright emotions from new places and games always have a positive effect on the good condition of people.

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

październik 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.