Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11927
W sumie: 123473

News

News zdjęcie id 1084

SOŁECTWO DZIECINÓW ZWYCIĘZCĄ KONKURSU "NAJAKTYWNIEJSZE SOŁECTWO KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH"!!!

23.09.2020

 

 

 

Miło nam poinformować, że Sołectwo Dziecinów zajęło I miejsce w konkursie "Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Sukcesy widać po sąsiedzku".

Nagrodę w wysokości 7000 zł,  z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
i wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej, odebrał w dniu dzisiejszym Wójt Gminy Sobienie-Jeziory wraz
z przedstawicielami Sołectwa Dziecinów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Przy okazji gratulacji warto przytoczyć opis aktywności sołectwa Dziecinów zawarty w formularzu zgłoszeniowym do konkursu:

"W roku 2007, wspólnie z PSP w Warszawicach, OSP w Dziecinowie zrealizowała swój pierwszy projekt: „Rzeczpospolita Internetowa”, w którym 15 młodych ludzie miało możliwość bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach informatycznych
i fotograficznych. Fundacja Grupy TP przyznała na to działanie 15 000,00 zł. To był pierwszy kamyk, który uruchomił lawinę, bo mieszkańcy zobaczyli, że można coś zrobić i poczuli że wspólne działanie przynosi wymierne korzyści.

W roku 2008 OSP w Dziecinowie zrealizowała projekt pn. „Wioska Internetowa-centrum kształcenia na odległość”
- powstała kawiarenka internetowa.

W latach 2010-2011 OSP, jako jedna z 26 organizacji pozarządowych z całej Polski, uczestniczyła w programie „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nazwa projektu ”Bądź aktywny” - warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, filmowe i plastyczne dla 30-osobowej grupy młodzieży z terenu gminy Sobienie-Jeziory. Koszt całkowity realizacji projektu – 44 560,00 zł, kwota dofinansowania – 36 700,00 zł.

Dzięki inicjatywie i staraniom ówczesnego prezesa LZS-u P. Wiesława Sadowskiego, Rady Sołeckiej i przychylności Wójta Gminy P. Stanisława Wirtka, na pomieszczenie klubowe zaadaptowany został zdewastowany budynek po byłej zlewni mleka. 70 000,00 zł na jego remont  wyłożyła Gmina Sobienie-Jeziory, a prace remontowe wykonali sami piłkarze i mieszkańcy Dziecinowa. Teren został ogrodzony i wyłożony kostką. Gmina zakupiła także piłki, koszulki, dresy i na stałe włączyła się w dofinansowanie piłkarzy w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W latach 2011-2014 OSP w Dziecinowie przy pomocy Rady Sołeckiej zrealizowało 5 projektów  w ramach Osi IV LEADER PROW 2007-2013:

 1. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziecinowie mieszczącej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej – remont, wyposażenie i udostępnienie sanitariatów i aneksu kuchennego” - koszt całkowity 29 090,92 zł, kwota dofinansowania 18 095,00 zł.
 2. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziecinowie mieszczącej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
  – utworzenie izby tradycji”
  - koszt całkowity 20 535,00 zł, kwota dofinansowania 14 374,50 zł.
 3. „Klub Mieszkańca - inicjatywa społeczna podnosząca atrakcyjność miejscowości. Remont, wyposażenie i udostępnienie pomieszczeń świetlicy wiejskiej Klubu Mieszkańca w Dziecinowie” - koszt całkowity 26 177,28 zł, kwota dofinansowania 18 324,00 zł.
 4. „Rozwój kultury fizycznej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie, wyposażenie i udostępnienie minisiłowni
  w budynku OSP w Dziecinowie”
  - koszt całkowity 40 675,76 zł, kwota dofinansowania 25 000,00 zł.
 5. „Rozwój aktywności społecznej młodzieży wiejskiej poprzez utworzenie i wyposażenie zespołu wokalno-tanecznego w Dziecinowie” - koszt całkowity 31 900,00 zł, kwota dofinansowania 22 327,00 zł.

OSP zrealizowała także 2 projekty w ramach POKL 2007-2013 - Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”:

 1. „Pierwsza pomoc bez tajemnic” - kurs ratownictwa medycznego dla 25 członków OSP i kurs ratownictwa drogowego dla 30 członków OSP z terenu gminy Sobienie-Jeziory - kwota dofinansowania 49 990,00 zł (100% wartości projektu).
 2. „Nowe kwalifikacje członków OSP” - kurs prawa jazdy kat. B dla 10 członków OSP i kurs prawa jazdy kat. C dla 11 członków OSP z terenu gminy Sobienie-Jeziory - kwota dofinansowania 48 825,00 zł (100% wartości projektu).

Widząc możliwość pozyskania kolejnych funduszy, z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej, mieszkańcy w roku 2010 założyli Stowarzyszenie Rozwoju Dziecinowa, które aktualnie liczy 26 członków. Stowarzyszenie opracowało Plan Odnowy Miejscowości, którego uchwalenie pozwoliło na pozyskanie przez Gminę Sobienie-Jeziory w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dofinansowania na „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dziecinowie na potrzeby Sali Widowiskowo-Koncertowej”. W ramach projektu w budynku pełniącym funkcję świetlicy wiejskiej położono nowe posadzki, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczną i całe pokrycie dachowe. Na ściany wewnątrz położono tynki akrylowe i mozaikowe. Całkowita wartość projektu wyniosła 148 769,59 zł, w tym dofinansowanie 96 760,00 zł.

Mieszkanka sołectwa Dziecinów Pani Renata Burkowska napisała i samodzielnie zrealizowała projekt: „Kurs języka angielskiego dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich jako wsparcie edukacji pozaszkolnej”. W ramach projektu na sali świetlicy przeprowadzony został 8-miesięczny kurs j. angielskiego dla grupy 18 dzieci z terenu LGD Natura i Kultura. Wartość projektu: 23 537,98 zł, kwota dofinansowania 16 441,00 zł.

Widząc ogromne zainteresowanie nauką j. angielskiego, Stowarzyszenie Rozwoju Dziecinowa postanowiło kontynuować wysiłek P. Burkowskiej w tym zakresie i w latach 2013/2014 zrealizowało projekt pn. „Szkolenie poszerzające umiejętności językowe dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
W projekcie wzięło udział 30 uczestników. Wartość projektu: 58 809,20 zł, kwota dofinansowania 47 047,36 zł.

W roku 2014 Stowarzyszenie Rozwoju Dziecinowa zrealizowało również projekt pn. „Coraz bliżej”. W ramach projektu młodzi mieszkańcy Dziecinowa odkrywali, badali i twórczo rozwijali tradycje ludowe. Projekt składał się z trzech operacji z zakresu edukacji regionalnej: pięć szkoleń z zakresu rzemiosła i rękodzieła, jeden kurs artystyczny oraz organizacja wieczoru wigilijnego z degustacją tradycyjnych potraw. Wartość projektu: 21 785,44 zł, kwota dofinansowania 17 300,00 zł.

W celu opieki i zagospodarowania jezior będących Wspólnotą Gruntową (14,77 ha), z inicjatywy dzisiejszego Sołtysa
P. Janusza Tolaka, w roku 2012 mieszkańcy Dziecinowa powołali do życia Stowarzyszenie Wędkarskie „Czajka” Dziecinów. Uchwalony został regulamin amatorskiego połowu ryb, jeziora zostały pogłębione, wyczyszczone i są teraz regularnie zarybiane. Stowarzyszenie aktualnie liczy 21 członków (prezes Robert Maciejewski), ale korzystających z łowiska i opłacających karty uprawniające do łowienia ryb (100 zł) jest 210 osób.

W roku 2013 z inicjatywy Rady Sołeckiej ocieplony i otynkowany (tynk akrylowy) został budynek „nowej” remizy. Remont w wysokości 25 000,00 zł  sfinansowała Gmina Sobienie-Jeziory. Za kwotę 10 000,00 zł (koszt własny OSP) odnowiono dwie sale (2x40m2) w budynku „nowej” remizy.

W latach 2013-2015 Rada Sołecka i Sołtys Janusz Tolak skupili się na budowie placu zabaw, na który wydatkowano trzy kolejne fundusze sołeckie. Teren placu zabaw został wyrównany, postawiono ogrodzenie, zamontowano urządzenia zabawowe, ułożono alejki z kostki brukowej, posadzono zieleń, a na środku placu postawiono piękną fontannę, która dzisiaj jest znakiem rozpoznawczym miejscowości.

Do roku 2008 strażacy z OSP Dziecinów mieli na stanie konny wóz strażacki (rocznik 1959) i zdezelowaną motopompę. Zbierali się tylko jeden raz w roku z okazji Świąt Wielkanocnych i czuwania przed grobem Pana Jezusa. W roku 2008 z sąsiedniej z OSP Śniadków Dolny dostali strażackiego Żuka, a w roku 2010 samochód STAR 244. Gmina zakupiła umundurowanie i w roku 2011 jednostka zanotowała pierwszy (od dłuższego czasu) wyjazd bojowy do gaszenia trawy.
W roku 2019 OSP Dziecinów była alarmowana 120 razy i od kilku lat jest w ścisłej czołówce pod względem wyjazdów w powiecie otwockim. Od roku 2017 OSP dysponuje zakupionym przez Gminę Sobienie-Jeziory STAREM 266 i ma przeszkolonych 32 strażaków-ratowników. Wszyscy członkowie OSP pracują społecznie, a przynależne im wynagrodzenie z tytułu udziału w akcjach ratowniczych przeznaczają na działalność statutową. Jednostka ciągle się doposaża i pozyskuje nowy sprzęt (ostatnio w roku 2018 z Funduszu Sprawiedliwości i Samorządu Województwa Mazowieckiego/Gminy Sobienie-Jeziory - łączna wartość pozyskanego sprzętu 29 099,30 zł).

OSP Dziecinów regularnie współpracuje z Gminą Sobienie-Jeziory w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizując zadanie publiczne „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Od roku 2016 w ramach tego zadania organizowany jest Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej. W I etapie IV edycji Konkursu (rok 2019) udział wzięło 150 osób (52 solistów i 98 osób w 29 grupach śpiewaczych). Etap drugi - eliminacje finałowe - przeprowadzony został w sobotę 26 października 2019r. w siedzibie OSP. W eliminacjach finałowych wzięło udział 45 solistów i 15 grup śpiewaczych. Etap trzeci - Koncert Laureatów – odbył się 17 listopada 2019r. z udziałem publiczności (ok. 250 osób). Wzięli w nim udział Laureaci I,II,III miejsca w kategoriach soliści i grupy śpiewacze, razem 46 osób (film z Koncertu: https://youtu.be/nLuXEPPymSI).

W latach 2017/2018, po kilkuletnich staraniach Sołtysa P. Janusza Tolaka i Prezesa OSP P. Krzysztofa Grzegrzółki, Rada Gminy Sobienie-Jeziory przeznaczyła 100 000,00 zł na budowę garażu na samochód pożarniczy (dotychczas samochód stał na prywatnej posesji i w okresie zimowym wycofywany był z podziału bojowego). Po wielu pracach wykończeniowych prowadzonych przez samych strażaków, garaż oddano do użytku w 2018 roku. W tym samym roku wybudowano zadaszony taras koncertowy o powierzchni 94 m2, przyległy bezpośrednio do sali. Taras z widokiem na jezioro znacząco poszerza możliwość organizacji różnych imprez plenerowych i zwiększa atrakcyjność sołectwa Dziecinów.

Latem 2018 roku modernizacji poddane zostało boisko Klubu Sportowego „Wisła” Dziecinów, wybudowano nowoczesną trybunę na 220 miejsc siedzących (koszt 30 000,00 zł, inwestor Gminna Sobienie-Jeziory), oczyszczono i uporządkowano teren przyległy, adaptując go na boisko treningowe. Pozyskano również kilku nowych (prywatnych) sponsorów, co aktualnie pozwala Klubowi na prowadzenie drużyny seniorów w lidze okręgowej i 3 drużyn juniorskich (łącznie ok. 100 zawodników).

9 grudnia 2018 założone zostało 5 stowarzyszenie rejestrowe w Dziecinowie. Z inicjatywy Sołtysa Janusza Tolaka i Rady Sołeckiej odbyło się Zebranie Założycielskie Koła Gospodyń Wiejskich. Zebranie zgromadziło 33 osoby, co pozwoliło na uzyskanie dotacji z ARiMR w wysokości 4 000,00 zł. Za pieniądze z dotacji członkowie – założyciele KGW mieli możliwość obejrzenia w Otrębusach koncertu „Kalejdoskop barw Polski” Państwowego Zespołu Ludowego  Pieśni i Tańca im. T. Sygietyńskiego „Mazowsze”. Zakupiono tylko bilety (2 310,00 zł) a przejazd autokarem sfinansowano z własnych składek. Za zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zakupiona została duża patelnia stołowa, niezbędna przy organizacji dużych imprez plenerowych. Za dotację za rok 2019 zakupiono 4 kpl. regionalnych (Urzecze) strojów ludowych.

Obecnie KGW w Dziecinowie liczy 79 członków i aktywnie poszukuje środków na swoje funkcjonowanie. W roku 2020 Zarząd KGW złożył wniosek w programie grantowym Fundacji ORLEN „Moje miejsce na Ziemi” (niestety odrzucony) i wniosek na rozwój organizacji (doposażenie kuchenne) w programie FIO „Mazowsze Lokalnie” (wniosek pomyślnie przeszedł do II etapy konkursu i otrzymał dofinansowanie w wys. 5000,00 zł. Aktualnie jest na etapie podpisywania umowy).

Wiosną 2019 OSP Dziecinów wspólnie z radą Sołecką zrealizowała dwa wnioski w ramach projektu grantowego LGD Natura i Kultura „Pomysł na wolny czas” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

 1. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) - przeszkolono 16 mieszkańców z obszaru LSR|
  w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku (66 godzin zajęć – 25 teoretycznych i 41 praktycznych). Uczestnicy szkolenia uzyskali zaświadczenie i tytuł ratownika. Wartość projektu 11 200,00 zł, kwota dofinansowania 10 000,00 zł.
 2. Kurs Tańca Towarzyskiego (KTT) - 45 godzin zajęć tanecznych dla 24 mieszkańców (12 par) z obszaru LSR. KTT przeprowadzono zgodnie z wymogami Światowego Programu Tanecznego, tj. zestawu tańców i figur tanecznych zalecanych przy nauczaniu tańca towarzyskiego w całej Europie. Program kursu obejmował: disco, samba, swing, rock & roll, walc angielski, tango, cha-cha, salsa, rumba). Dodatkowo Gminny Zespół Ludowy z Osiecka „Kądziołeczka” przeprowadził 4-godzinne warsztaty z nauki polskich tańców narodowych: poloneza, oberka, kujawiaka, mazura i krakowiaka.

Środki unijne to szansa, którą mieszkańcy Dziecinowa wykorzystali najlepiej jak to było możliwe. W sumie w latach 2011-2019 zrealizowali 14 projektów na łączna kwotę 560 579,25 zł, w tym 416 439,86 zł dofinansowania. Z tego 11 projektów zostało zrealizowanych przez stowarzyszenia (9 przez OSP), 1- osoba prywatna, 1- gmina i 1- parafia.

28 kwietnia 2019 roku w Dziecinowie, na zaproszenie Rady Sołeckiej i OSP, we współpracy z Ligą Kobiet Polskich, odbyły się bezpłatne warsztaty pn. „Spotkanie z piosenką". Warsztaty te to cykl spotkań warsztatowych (praca nad głosem) w ramach Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych finansowanego przez MRPiPS z koncertem piosenek z repertuaru Anny German w wykonaniu P. Joanny Nawrot - laureatki Międzynarodowego Festiwalu Piosenki - Anna German.

7 maja 2019 roku, z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej, złożona została w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Petycja Nr 8/2019 mieszkańców Dziecinowa i okolicznych miejscowości w sprawie budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Dziecinów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 801 (Warszawa-Puławy). Pod petycją Sołtys zebrał ponad 200 podpisów.

Zwieńczeniem starań mieszkańców Dziecinowa o odnowienie budynku „starej” świetlicy wiejskiej i przywrócenie jej do stanu pełnej używalności, było ocieplenie budynku i położenie w czerwcu 2019 roku na niej nowej elewacji. Inwestycję sfinansowała Gmina Sobienie-Jeziory przeznaczając na to zadanie 60 000,00 zł.

7 lipca 2019 roku w Dziecinowie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP. Łącznie uczestniczyło w nich 25 drużyn, w tym 3 kobiece, 5 męskich i 17 mieszanych. Łącznie w zawodach wzięło udział ponad 200 zawodników i około 1000 osób publiczności! W organizację i obsługę tak dużej imprezy (pod kierownictwem Sołtysa i Prezesa OSP) zaangażowanych zostało ok. 50 mieszkańców Dziecinowa (film z zawodów: https://youtu.be/xA8fM_UQt3o).

25 sierpnia 2019 r. sołectwo Dziecinów zdobyło wyróżnienie i nagrodę w wysokości 600,00 zł w Konkursie na Najładniejsze Stoisko Sołeckie podczas Owocobrania 2019 organizowanego przez Gminę Sobienie-Jeziory.

29 sierpnia 2019 roku Sołtys Janusz Tolak, w obecności Wójta Gminy Sobienie-Jeziory P. Stanisława Wirtka, odebrał z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika symboliczny czek o wartości 2 500 zł za zajęcie IV miejsca w III edycji konkursu „Najaktywniejsze sołectwo KSOW – sukcesy widać po sąsiedzku”. Za przyznaną nagrodę sołectwo zakupiło laptop Dell Inspiron, który służy mieszkańcom korzystającym ze świetlicy wiejskiej i wykorzystywany jest podczas licznych zebrań i prezentacji.

16 września 2019 roku strażacy z Dziecinowa podpisali umowę z Fundacją Santander na realizacją projektu pn. „Renowacja pożarniczego wozu konnego i jego wyeksponowanie przed remizą OSP w Dziecinowie”. Projekt uzyskał dofinansowanie (7000,00 tys.) w ramach konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” i zakłada renowację starego wozu konnego i jego ekspozycję pod zadaszonym tarasem budynku świetlicy. Aktualnie projekt jest na etapie realizacji, a jego uroczyste zakończenie przewidywane jest na sierpień 2020 roku.

20 września 2019r. w I edycji konkursu kulinarnego organizowanego przez LGD Natura i Kultura w kategorii desery Koło Gospodyń Wiejskich w Dziecinowie zajęło III miejsce.

5 grudnia 2019 roku przeprowadzone zostały wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. Sołtysem ponownie został wybrany
P. Janusz Tolak pokonując zgłoszonego konkurenta stosunkiem głosów 67:29.

Również w grudniu 2019 roku w ramach akcji „Rodacy – bohaterom.pl” organizowanej przez stowarzyszenie Odra-Niemen, sołectwo Dziecinów włączyło się w zbiórkę darów dla Polaków z Kresów Wschodnich. Z zebranych darów skompletowane zostały świąteczne paczki dla polskich kombatantów oraz polskich środowisk z dawnych Kresów Wschodnich RP.

19 grudnia 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Dziecinowie zorganizowana została Wigilia Strażacka dla członków i sympatyków OSP z terenu całej Gminy Sobienie-Jeziory, a dzień później Rada Sołecka zorganizowała uroczystą Wigilię dla mieszkańców sołectwa.

1 marca 2020r., po długich staraniach, po raz pierwszy w Dziecinowie odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. Jest to największy bieg w Polsce (VIII edycja), mający na celu upamiętnienie żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego, działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Bieg cieszył się wielkim zainteresowaniem i aktywny w nim udział wzięło 120 osób. Dla uczestników i gości przygotowano wojskowy poczęstunek (filmy z biegu: https://youtu.be/XVVgFeNgPLQ: https://youtu.be/6xkPeW026FY).

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii, Rada Sołecka wspólnie z OSP Dziecinów zorganizowała akcję pomocową dla osób starszych i samotnych. Akcja dotyczy pomocy przy zrobieniu podstawowych zakupów, zaopatrzeniu w środki higieny osobistej, pomocy w kontakcie ze służbą zdrowia czy Urzędem Gminy, pomocy w domu czy gospodarstwie.

Dzięki mieszkańcowi Dziecinowa P. Andrzejowi Moszpańskiemu (pomysł i wykonanie) prowadzone były transmisje on-line mszy świętych z parafialnego kościoła, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich szyyły maseczki dla osób starszych
i potrzebujących
, które bezpłatnie można było otrzymać u Sołtysa.(...)

Równolegle do działań inwestycyjnych Sołtys i Rada Sołecka prowadzili działania mające na celu szeroko pojętą integrację mieszkańców. W ramach Funduszu Sołeckiego w latach 2015-2016 i 2018-2019 doposażono świetlicę wiejską (15 stołów,100 krzeseł, zastawa stołowa na 100 osób, sprzęt AGD), zakupiono 6 zestawów stołów, ławek i parasoli ogrodowych, zamontowano ekologiczny piec i rozprowadzono instalację CO. Świetlica wiejska była również wielokrotnie doposażana przez OSP. Dzisiaj mieszkańcy mają do dyspozycji nowoczesną i w pełni wyposażoną salę bankietową przystosowaną do organizacji różnego typu imprez okolicznościowych.

Z części (13400,00zł.) tegorocznego Funduszu Sołeckiego ułożono 100m2 kostki na tarasie przed remizą.

W roku 2015, po 23 latach przerwy, zorganizowano pierwszą zabawę taneczną, a od roku 2016 mieszkańcy, pod wodzą P. Anety Walkiewicz (przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich), regularnie organizują zabawę sylwestrową na 50-60 par. Od roku 2017 Sołtys P. Janusz Tolak organizuje spotkania opłatkowe dla mieszkańców Dziecinowa. Jeśli zachodzi potrzeba pomocy przy jakimś przedsięwzięciu większej ilości osób, organizowane są tzw. pikniki robocze, gdzie po wykonanej pracy, wszyscy wspólnie się bawią do białego rana przy dźwiękach akordeonu.(...)

Sołectwo Dziecinów, jako jedyne w Gminie Sobienie-Jeziory (25 sołectw), od roku 2008 posiada swoją własną stronę internetową + fb (www.dziecinow.pl). Strona prowadzona jest przez Sołtysa i Radę Sołecką. Swoje strony internetowe+ fb mają również: OSP Dziecinów (www.osp.dziecinow.pl), Stowarzyszenie Wędkarskie „Czajka” Dziecinów (Łowisko „Czajka” Dziecinów) i KS (dawniej LZS) „Wisła” Dziecinów (Wisła Dziecinów).

W roku 2017 mieszkańcy Dziecinowa po raz pierwszy wystawili swoje sołeckie stoisko podczas  organizowanych przez proboszcza Parafii p. w. Św. Jana Chrzciciela Dożynek Parafialnych w Warszawicach. Stoisko to cieszyło się dużą liczba odwiedzin ze względu na atrakcyjny wystrój i bogate menu. Mieszkańcy Dziecinowa corocznie wystawiają stoisko sołeckie na OWOCOBRANIU (największej imprezie integracyjnej organizowanej przez Gminę Sobienie-Jeziory) w ramach Konkursu na najładniejsze stoisko sołeckie. W 2018 roku zajęli I miejsce a w 2019 roku zdobyli wyróżnienie. Sołectwo co roku „wystawia się” również na organizowanych przez proboszcza dożynkach parafialnych..."

foto: Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

 

 

Wójt gminy

Wójt Gminy
Sobienie-Jeziory
Kamil Choim

Przyjmuje w sprawie
skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 15.00-17.00.
Wójt przyjmuje interesantów
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

PYTANIA DO WÓJTA
 można kierować na adres e-mail: kchoim@gminasj.pl

 

 

Godziny pracy Urzędu:
pn. - godz. 9.00-17.00
wt.-pt. - godz. 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

A visit to this place gives everyone as many pleasant impressions as the best payout online casino canada gives its players with its games and payouts. New impressions and bright emotions from new places and games always have a positive effect on the good condition of people.

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.