Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2184
W sumie: 125348

News

News zdjęcie id 1160

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

03.02.2021

 

 

 

WÓJT GMINY SOBIENIE-JEZIORY PRZYPOMINA O TERMINACH SKŁADANIA DEKLARACJI ORAZ OBOWIĄZKU DOKONYWANIA OPŁAT  NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Deklaracja na podatek od środków transportowych składana jest w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Dokumenty niezbędne przy deklaracji składanej:

- do 15 lutego – dowód rejestracyjny

 

Dokumenty niezbędne przy deklaracji składanej w ciągu roku podatkowego:

- nabycie – faktura + dowód rejestracyjny;

- zbycie – faktura;

- czasowe wycofanie – decyzja Starostwa Powiatowego;

- wyrejestrowanie – decyzja Starostwa Powiatowego

Obowiązująca deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1,  załącznik do deklaracji DT-1 oraz  uchwała nr IX/68/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sobienie-Jeziory na rok 2020 (obowiązująca również w 2021 roku)  są dostępne na stronie internetowej www.sobieniejeziory.pl, w zakładce poradnik interesanta, w zakładce podatki i opłaty lokalne, w podatku od środków transportowych.

Uwaga! Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji, może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej,  zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, podatnik, który uchylając się od opodatkowania,  nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226).

 

TERMINY PŁATNOŚCI ZA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

W dwóch ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

  • do 15 lutego każdego roku podatkowego
  • do 15 września każdego roku podatkowego

 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

  • 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata,
  • do dnia 15 września danego roku – II rata,

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Przypominamy, iż opłata za podatek od środków transportowych uiszczana jest na rachunek budżetu gminy Sobienie-Jeziory bez wezwania, na podstawie złożonej deklaracji co oznacza, iż Urząd Gminy Sobienie-Jeziory nie będzie wystawiał faktur ani nakazów płatniczych dla osób zobligowanych do ponoszenia przedmiotowej opłaty.

W przypadku nieuiszczenia należnej opłaty w wyżej wskazanych terminach będą wysyłane upomnienia (koszt upomnienia 11,60 zł pokrywa zalegający z opłatą). Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności przez komornika, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych. Ponadto informuję się, iż od powstałej zaległości podatnik powinien samodzielnie naliczyć odsetki za okres od dnia następnego po dniu upływu terminu płatności każdej kolejnej raty podatku, włącznie do dnia wpłacenia danego podatku.

Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy BS Sobienie-Jeziory nr 91 9197 0004 0000 1049 2000 0030

 

DO POBRANIA:

 

Oprac. Iwona Zaborowska, tel. 25 685 80 90 wew. 36

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Stanisław Zygmunt Wirtek</strong></p>

Stanisław Zygmunt Wirtek

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 
godz. 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.