Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 61
W sumie: 74928

News

News zdjęcie id 1374

BUDŻET OBYWATELSKI MAZOWSZA

07.02.2022

 

 

 • Kto może zgłosić projekt?
  Projekt do BOM może zgłosić mieszkaniec województwa mazowieckiego, bez ograniczeń wiekowych. Projekt w imieniu osoby małoletniej zgłasza jej przedstawiciel ustawowy.

 

 • Ile projektów można zgłosić?
  Każdy mieszkaniec województwa może zgłosić lub złożyć swój podpis pod dowolną liczbą projektów.

 

 • Ilu może być autorów projektów?
  Projekt może być zgłoszony przez jedną lub więcej osób. W przypadku, kiedy projekt ma kilku pomysłodawców, należy wskazać jedną osobę do kontaktu.

 

 • Jakie projekty można zgłaszać?
  Do BOM można zgłaszać projekty inwestycyjne i projekty nieinwestycyjne. Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego wynosi 1.000.000 zł brutto. Maksymalna wartość projektu nieinwestycyjnego wynosi 200.000 zł brutto. Projekty można zgłaszać w ramach dwóch rodzajów pul: ogólnowojewódzkiej, w ramach której do rozdysponowania jest 5 mln zł lub podregionalnej (link do mapy podregionów). W ramach pul podregionalnych do rozdysponowania jest 20 mln zł.
  Podział środków na podregiony:
  • podregion ostrołęcki: 2 683 000 zł;
  • podregion siedlecki: 2 668 000 zł;
  • podregion radomski: 2 605 000 zł;
  • podregion żyrardowski: 2 275 000 zł;
  • podregion płocki: 1 943 000 zł;
  • podregion ciechanowski: 2 665 000 zł;
  • podregion warszawski zachodni: 1 858 000 zł;
  • podregion warszawski wschodni: 2 295 000 zł;
  • Miasto Stołeczne Warszawa: 1 008 000 zł.

 

 • Jakie warunki musi spełnić projekt?
  Projekt składany do BOM musi:
  • mieścić się w zakresie zadań o charakterze wojewódzkim, określonych ustawami, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
  • być zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktami prawa miejscowego oraz aktami prawa innymi niż akty prawa miejscowego uchwalonymi przez organy województwa mazowieckiego, w tym aktami określającymi strategię rozwoju województwa mazowieckiego oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego;
  • być zrealizowany na nieruchomości, do której województwo posiada tytuł prawny do dysponowania, jeżeli projekt jest projektem inwestycyjnym;
  • być możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;
  • być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców województwa;
  • być poparty podpisami minimum 50 mieszkańców województwa w formie listy poparcia załączonej do formularza zgłoszeniowego.

  Projekt składany do BOM nie może:
  • zawierać bezpośredniego lub pośredniego wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub zastrzeżonych znaków towarowych;
  • polegać na zorganizowaniu imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
  • zakładać wykonania jednego z etapów realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego etapów;
  • obejmować wyłącznie wykonania dokumentacji projektowej, jeżeli projekt jest projektem inwestycyjnym;
  • być zlokalizowany na terenach, które mogą podlegać roszczeniu z tytułu art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1999 r. o gospodarce nieruchomościami jeżeli projekt jest projektem inwestycyjnym;
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne.

 

 • Kiedy można zgłaszać projekty?
  Projekty do BOM można zgłaszać od 1 do 20 lutego 2022 r.

 

 • Jak zgłosić projekt?
  Projekt do BOM należy zgłosić na formularzu (pobierz), do którego trzeba dołączyć listę poparcia podpisaną przez minimum 50 mieszkańców województwa (pobierz).

  Projekt można zgłosić w jeden z niżej podanych sposobów:
  • w formie papierowej, osobiście w siedzibie Urzędu lub w delegaturach w następujących lokalizacjach:
   - 03-715 Warszawa, ul. Okrzei 35,
   - 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1,
   - 07-410 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38,
   - 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 38,
   - 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19,
   - 26-600 Radom, ul. Kościuszki 5a,
   - 08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4,
   - 05-200 Wołomin, ul. Miła 3,
   - 96-300 Żyrardów, ul. 1 maja 17;
  • w formie papierowej poprzez przesłanie projektu na adres Urzędu: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dopiskiem „BOM-projekt”
  • w formie elektronicznej, za pośrednictwem tej strony internetowej. Funkcja składania projektów drogą elektroniczną będzie dostępna od 1 lutego 2022 r.

  O zgłoszeniu projektu w terminie decyduje data jego wpływu do Urzędu.

 

 • Czy można wycofać zgłoszony projekt?
  Projektodawca może wycofać projekt:
  • za pośrednictwem systemu informatycznego, nie później niż do końca dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia głosowania na projekty;
  • poprzez złożenie pisemnego wniosku o wycofanie projektu w siedzibie Urzędu i lub w delegaturze, nie później niż 7 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia głosowania na projekty;
  • przesłanie pisemnego wniosku o wycofanie projektu na adres Urzędu, przy czym wniosek musi wpłynąć do Urzędu nie później niż 7 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia głosowania na projekty.

Szczegółowe informacje na stronie  https://bom.mazovia.pl/

Wójt gminy

Wójt Gminy
Sobienie-Jeziory
Kamil Choim

Przyjmuje w sprawie
skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 15.00-17.00.
Wójt przyjmuje interesantów
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

PYTANIA DO WÓJTA
 można kierować na adres e-mail: kchoim@gminasj.pl

 

Casinò online: il casinò importato a casa tua

Quest'estate, approfittate delle molte innovazioni che gli sviluppatori stanno portando per rendere i casinò online più attraenti. Uno dei molti vantaggi è la possibilità di giocare a distanza.

Infatti, grazie ai casinò online, ora puoi giocare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque tu sia. Tutto ciò di cui avete bisogno è una connessione internet e un computer portatile o un telefono cellulare per connettervi. Con un solo clic, avrai accesso istantaneo e illimitato a una vasta selezione di giochi per tenerti occupato tutta l'estate.

Se stai giocando in modalità "reale

È estate, e i casinò online ti porteranno in un viaggio con nuovi ed esotici giochi di casinò. Con l'innovativo casinò dal vivo, godetevi il video sui tavoli di poker, craps e roulette senza alcun tress. Per tutto il tempo sei guidato dalle animazioni e dall'intervento del croupier.

L'aspetto della sicurezza non viene trascurato nei casinò online http://sarzanagolfclub.it. Tecnologie molto più avanzate e protocolli di sicurezza proteggono le vostre informazioni personali: nome, numero di telefono, indirizzo, così come le vostre transazioni bancarie.

L'estate è più divertente con i bonus. I casinò online ti offrono sempre di più. Raddoppia o addirittura triplica il tuo deposito iniziale. Subito dopo il tuo primo deposito, ricevi un bonus di benvenuto. Dopo di che avrete diritto a bonus fedeltà e promozioni in denaro reale o in regali: viaggi, auto, soggiorno in un hotel di lusso, gadget elettronici, ecc.

Ravviva la tua estate con giochi gratuiti

Non vuoi metterci dei soldi ma vuoi comunque giocare? La modalità divertimento è per te. Ti dà accesso a tutti i giochi senza fare un deposito. Solo per divertimento. Se stai imparando a giocare, questa è una buona opportunità per imparare il gioco.

Cosa dire in conclusione

Ricordiamo alla fine che la vostra estate può diventare indimenticabile con un semplice clic su un jackpot progressivo. E anche senza, si può ancora godere delle virtù del gioco d'azzardo giocando per divertimento nei casinò online che offrono questo tipo di servizio. Niente soldi da scommettere, niente stress. Ma su alcuni siti, potresti anche vincere qualche euro. In caso contrario, avrete certamente imparato a padroneggiare alcuni dei meccanismi del gioco d'azzardo online.

Godziny pracy Urzędu:
pn. - godz. 9.00-17.00
wt.-pt. - godz. 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

A visit to this place gives everyone as many pleasant impressions as the best payout online casino canada gives its players with its games and payouts. New impressions and bright emotions from new places and games always have a positive effect on the good condition of people.

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.