Prosimy o zgłaszanie do Urzędu Gminy w Sobieniach-Jeziorach informacji o obywatelach Ukrainy, którzy przebywają na terenie Gminy Sobienie-Jeziory w prywatnych domach naszych mieszkańców i przybyli do Polski po 24.02.2022r.  w związku z sytuacją wojenną na Ukrainie.

Informacje ułatwią koordynację pomocy na rzecz tych osób oraz posłużą do celów sprawozdawczych.

Dane należy przekazywać poprzez wypełnienie formularza OŚWIADCZENIA.

Kontakt: tel. 25 685 80 90 wew. 37, e-mail: ztomaszewski@gminasj.pl

Wersję papierową formularzy można uzyskać w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16, bud. B, pok. nr 2 w godzinach pracy Urzędu. Przy składaniu oświadczenia należy okazać paszport.

                                                                                                                          Pełniący Funkcję Wójta
                                                                                                                          Gminy Sobienie-Jeziory
                                                                                                                           /-/ Sylwester Winek