Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1769
W sumie: 126663

News

News zdjęcie id 557

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

17.01.2018

 

 

 

WÓJT GMINY SOBIENIE-JEZIORY PRZYPOMINA O TERMINACH SKŁADANIA DEKLARACJI ORAZ OBOWIĄZKU DOKONYWANIA OPŁAT NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

Deklaracja na podatek od środków transportowych składana jest w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

 

Dokumenty niebędne przy deklaracji składanej:

- do 15 lutego – dowód rejestracyjny;

Dokumenty niebędne przy deklaracji składanej w ciągu roku podatkowego:

- nabycie – faktura + dowód rejestracyjny;

- zbycie – faktura;

- czasowe wycofanie – decyzja Starostwa Powiatowego;

- wyrejestrowanie – decyzja Starostwa Powiatowego.

 

Obowiązująca deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1,  załącznik do deklaracji DT-1 oraz  uchwałą
nr XXVII/108/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sobienie-Jeziory na rok 2018 są dostępne na stronie internetowej www.sobieniejeziory.pl, w zakładce poradnik interesanta, w zakładce podatki
i opłaty lokalne, w podatku od środków transportowych.

 

Uwaga!

Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji, może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej,  zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, podatnik, który uchylając się od opodatkowania,  nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226).

 

TERMINY PŁATNOŚCI ZA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

W dwóch ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

  • do 15 lutego każdego roku podatkowego
  • do 15 września każdego roku podatkowego

 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

  • w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata,
  • do dnia 15 września danego roku – II rata

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo
w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Przypominamy, iż opłata za podatek od środków transportowych uiszczana jest na rachunek budżetu gminy Sobienie-Jeziory bez wezwania, na podstawie złożonej deklaracji co oznacza, iż Urząd Gminy Sobienie-Jeziory nie będzie wystawiał faktur ani nakazów płatniczych dla osób zobligowanych do ponoszenia przedmiotowej opłaty.

W przypadku nieuiszczenia należnej opłaty w wyżej wskazanych terminach będą wysyłane upomnienia (koszt upomnienia 11,60 zł pokrywa zalegający z opłatą). Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności przez komornika, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych.

Ponadto informuję się, iż od powstałej zaległości podatnik powinien samodzielnie naliczyć odsetki za okres od dnia następnego po dniu upływu terminu płatności każdej kolejnej raty podatku, włącznie do dnia wpłacenia danego podatku.

 

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy, w pokoju nr 3 Urzędu Gminy za pomocą karty płatniczej, za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź przelewem na rachunek bankowy BS Sobienie-Jeziory nr 91 9197 0004 0000 1049 2000 0030.

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Wójt gminy

Wójt Gminy
Sobienie-Jeziory
Kamil Choim

Przyjmuje w sprawie
skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 15.00-17.00.
Wójt przyjmuje interesantów
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

PYTANIA DO WÓJTA
 można kierować na adres e-mail: kchoim@gminasj.pl

 

 

Godziny pracy Urzędu:
pn. - godz. 9.00-17.00
wt.-pt. - godz. 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

A visit to this place gives everyone as many pleasant impressions as the best payout online casino canada gives its players with its games and payouts. New impressions and bright emotions from new places and games always have a positive effect on the good condition of people.

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.