LGD Natura i Kultura zaprasza podmioty działające w sferze kultury z obszaru LGD (Gminy: Karczew, Wiązowna, Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie - Jeziory i Miasto Józefów) do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym uzyskania dofinansowania.

 

 

Zakres naboru obejmuje kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturalnego regionu, w tym zwłasza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów, itp. oraz troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej,
a także ochoronę zabytków przyrodniczych. W ramach wsparcia możliwa jest renowacja zabytków kultury materialnej i przyrodnicznej, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów ważnych dla społeczności lokalnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła.

Szczegóły zostaną przedstawione na szkoleniu 13 marca o godzinie 14:00 w Sobieniach - Jeziorach.

Zachęcamy do zapoznania się z plakatem i licznego udziału w tym spotkaniu.

Przed przybyciem prosimy o potwierdzenie udziału. Nabór rozpoczynamy już 15 marca 2018 roku.