Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 10493
W sumie: 170222

News

News zdjęcie id 924

UWAGA! OBOWIĄZEK SEGREGACJI, ZMIANA STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO

03.01.2020

 

 

Segregacja odpadów komunalnych dla wszystkich – obowiązek od 1 lutego 2020 r.

Wszyscy mieszkańcy Gminy Sobienie-Jeziory (bezwzględnie) zobowiązani będą do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

Właściciele, którzy dotychczas deklarowali nieselektywną zbiórkę, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt Gminy określa w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, tj. wynoszącej dwukrotność stawki opłaty podstawowej 2x25,00 zł = 50,00 zł/os/m-c w przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz 2x150,00 zł = 300,00 zł/rok w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązek od 1 lutego 2020 r.

  • miesięczna stawka opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi 25,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  • ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wynosi 150,00 zł za rok.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązek od 1 lutego 2020 r.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokość 1,00 zł/os/m-c – dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zmiana numeru konta bankowego

Rachunek bankowy dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległ zmianie.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przekazywać na rachunek bankowy nr:

21 9197 0004 0000 1049 2000 0320  Bank Spółdzielczy w Sobieniach Jeziorach

 

Kto musi złożyć nową deklarację

  • właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli dotychczas deklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów,
  • właściciele nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy podejmą decyzję, że nie będą oddawać bioodpadów i odpadów zielonych do systemu (nie będą wystawiać brązowych worków). Zamiast tego zagospodarują je we własnym zakresie zakładając przydomowy kompostownik.

Terminy płatności:

  • nieruchomości zamieszkałe:

I kwartał do 16 marca br.

II kwartał do 15 maja br.

III kwartał do 15 września br.

IV kwartał do 16 listopada br.

  • nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - opłata ryczałtowa za rok do 16 marca br.

Podstawa prawna:

  • ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),
  • uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory: I piętro, pokój nr 5, tel. 25 685 80 90 wew. 42, e-mail: iliszewska@gminasj.pl

                                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                                  /-/ Stanisław Wirtek

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Stanisław Zygmunt Wirtek</strong></p>

Stanisław Zygmunt Wirtek

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 9.00-17.00,
wtorek - piątek 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

marzec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.