Logo Gmina Sobienie-Jeziory

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11920
W sumie: 123466

News

News zdjęcie id 924

UWAGA! OBOWIĄZEK SEGREGACJI, ZMIANA STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO

03.01.2020

 

 

Segregacja odpadów komunalnych dla wszystkich – obowiązek od 1 lutego 2020 r.

Wszyscy mieszkańcy Gminy Sobienie-Jeziory (bezwzględnie) zobowiązani będą do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

Właściciele, którzy dotychczas deklarowali nieselektywną zbiórkę, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt Gminy określa w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, tj. wynoszącej dwukrotność stawki opłaty podstawowej 2x25,00 zł = 50,00 zł/os/m-c w przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz 2x150,00 zł = 300,00 zł/rok w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązek od 1 lutego 2020 r.

  • miesięczna stawka opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi 25,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  • ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wynosi 150,00 zł za rok.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązek od 1 lutego 2020 r.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokość 1,00 zł/os/m-c – dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zmiana numeru konta bankowego

Rachunek bankowy dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległ zmianie.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przekazywać na rachunek bankowy nr:

21 9197 0004 0000 1049 2000 0320  Bank Spółdzielczy w Sobieniach Jeziorach

 

Kto musi złożyć nową deklarację

  • właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli dotychczas deklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów,
  • właściciele nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy podejmą decyzję, że nie będą oddawać bioodpadów i odpadów zielonych do systemu (nie będą wystawiać brązowych worków). Zamiast tego zagospodarują je we własnym zakresie zakładając przydomowy kompostownik.

Terminy płatności:

  • nieruchomości zamieszkałe:

I kwartał do 16 marca br.

II kwartał do 15 maja br.

III kwartał do 15 września br.

IV kwartał do 16 listopada br.

  • nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - opłata ryczałtowa za rok do 16 marca br.

Podstawa prawna:

  • ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),
  • uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory: I piętro, pokój nr 5, tel. 25 685 80 90 wew. 42, e-mail: iliszewska@gminasj.pl

                                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                                  /-/ Stanisław Wirtek

Wójt gminy

Wójt Gminy
Sobienie-Jeziory
Kamil Choim

Przyjmuje w sprawie
skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 15.00-17.00.
Wójt przyjmuje interesantów
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

PYTANIA DO WÓJTA
 można kierować na adres e-mail: kchoim@gminasj.pl

 

 

Godziny pracy Urzędu:
pn. - godz. 9.00-17.00
wt.-pt. - godz. 7.00-15.00

Urząd Gminy Sobienie - Jeziory

ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 25 685 80 90
tel./fax. 25 685 80 92
e-mail: gminasj@gminasj.pl

A visit to this place gives everyone as many pleasant impressions as the best payout online casino canada gives its players with its games and payouts. New impressions and bright emotions from new places and games always have a positive effect on the good condition of people.

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.